21.10.2020 Õpime ujuma 2 koolitus Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Astangu 27, Tallinn 13519

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse juhendajaid ja kooliujumise õpetajaid osalema "Õpime ujuma 2" koolitusele.

Koolitusele on oodatud kõik, kes õpetavad lapsi ujuma või on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Õpime ujuma 2 koolitus põhineb värskelt valminud ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat Teekond ujumisoskuseni ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). Uutele e-õppematerjalidele ja koolitusele on aluseks Õpime ujuma metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Pane ennast kirja esimesel võimalusel, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Registreerimise viimane päev on 12. oktoobril.

Koolitus toimub, kui koolitusele registreerib vähemalt 12 inimest.

Koolituse sihtrühm:

Õpetajad ja juhendajad, kes viivad läbi ujumise algõpetuse tunde kooliujumise raames ja on läbinud Õpime ujuma kahepäevase (18 AT) koolituse.  

  1. Õpetajad ja treenerid, kes juba õpetavad lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma.
  2. Õpetajad ja treenerid, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
  3. Lasteaedades ujumise algõpetust läbiviivad või seda tulevikus tegevad õpetajad.
  4. Kõik inimesed, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
  5. Ka kõik teised, kes ei ole õpetajad, kuid on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Koolituse sisuline kirjeldus:

Õpime ujuma 2 koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada  esimese kooliastme õpilastele  eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud juhendaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud ja edasijõudnud  õpilased.

Lisaks  saavad õpetajad teadmise, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.

Õpime ujuma 2  koolitus on loogiline jätk Õpime ujuma metoodika kahepäevasele põhikoolitusele.

Õpime ujuma 2 koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolituse täpsem info:

Koolituse maksumus on 105€.

Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.

Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt tasuta kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali Teekond ujumisoskuseni, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel Õpime ujuma metoodilise juhendmaterjali.

Koolituse ajakava:

8.45 kogunemine

9.00-11.15 klassis

11.30-12.30 basseinis

12.30-13.00 lõunasöök, kogunemine klassis

13.00 -15.15 klassis

15.30-16.30 basseinis

16.30-16.45 kogunemine klassis, kerge eine

16.45-17.30 klassis

Koolituse detailsem ajakava tegevustega on leitav siit.

Koolitust viib läbi: Vladimir Kunitsõn, kes on ujumistreener ja Tallinna ülikooli lektor.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon).

Lisainfo : 

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn - vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerimise kohta: Kirsti Mäesepp - kirsti@swimming.ee

Koolituse toimumiskoha aadress: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Astangu 27, Tallinn

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise ning eestindamise tellis Haridus- ja Teadusministeerium ning tootmist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetme Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt.

 

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 105 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug