05.10.2019 "Õpime ujuma 2" koolitus Paides, Nelja Kuninga Hotellis (Pärnu 6, 72712 Paide), kell 09.00- 17.30. 

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse juhendajaid osalema "Õpime ujuma 2" koolitusele 05. oktoober, kell 08.45- 17.30. "Õpime ujuma 2" koolitus on loogiline jätk "Õpime ujuma" koolitusele ja põhineb kevadel valminud ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). Koolituselt saab oskused ja harjutusvara selili ja krooli ujuma õpetamiseks. 

Uutele e-õppematerjalidele ja koolitusele on aluseks "Õpime ujuma" metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018). 

Koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 juhendajat. Registreerumise viimane tähtaeg 2. oktoober.

Koolituse sihtrühm:

Õpetajad, treenerid ja juhendajad, kes viivad läbi ujumise algõpetuse tunde ja on läbinud "Õpime ujuma" kahepäevase (18 AT) koolituse. 

Koolituse sisuline kirjeldus:

„Õpime ujuma 2“ koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada  esimese kooliastme lastele  eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud õpetaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud  ja edasijõudnud (andekad) õpilased.

Lisaks  saavad juhendajad teadmised, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.

„Õpime ujuma 2„  koolitus on loogiline jätk „Õpime ujuma“ metoodika kahepäevasele põhikoolitusele.

„Õpime ujuma 2“ koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolituse täpsem info:

Koolituse maksumuseks on 105€.

Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.

Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali „Teekond ujumisoskuseni“, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel „Õpime ujuma“ metoodilise juhendmaterjali.

Koolitusel osaleja saab kohapeal soetada „Veeohutus“ (2018,  Gert Teder, 56 lk) hinnaga 6.50 eurot.

Koolituse ajakava:

8.45 kogunemine

9.00-11.15 teooria klassis

11.30-12.30 praktilised tegevused basseinis

12.30-13.00 kogunemine klassis,  kerge eine
13.00 -15.15 teooria klassis

15.30-16.30 praktilised tegevused basseinis

16.30-16.45 kogunemine klassis kerge eine
16.45-17.30 teooria klassis

Koolituse detailsem programm on leitav siit.

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn, kes on ujumistreener ja Tallinna ülikooli lektor. Helen Link kooliujumise projektijuht Eesti Ujumisliidus. 

Pane ennast esimesel võimalusel kirja, sest koolitustel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat

Paide Nelja Kuninga Hotelli ujulas ja konverentsiruumides toimuvale koolitusele registreerumise viimane päev on 25. septembril.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon) ja kirjutusvahend.

Lisainfo : 

Koolituse toimumiskoha aadress: Pärnu 6, 72712 Paide

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn, vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerumise ja korralduse kohta: Helen Link, helen@swimming.ee

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise ning eestindamise tellis haridus- ja teadusministeerium ning tegevust rahastati Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 105 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug