"Õpime ujuma 2" koolitus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, 13519 Tallinn), 25.04.2019 kell 08.45-17.45

Eesti Ujumisliit kutsub kooliujumise  õpetajaid ja juhendajad osalema "Õpime ujuma 2" koolitusele Tallinnasse, Astangu KRK, 25. aprillil, kell 08.45- 17.45. "Õpime ujuma 2" koolitus põhineb värskelt valminud ujumise algõpetuse e-õppematerjalidel (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi). Uutele e-õppematerjalidele ja koolitusele on aluseks "Õpime ujuma" metoodika ning need on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Igal koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Koolituse sihtrühm:

Õpetajad ja juhendajad, kes viivad läbi ujumise algõpetuse tunde kooliujumise raames ja on läbinud "Õpime ujuma" kahepäevase (18 AT) koolituse.  

  1. Õpetajad ja treenerid, kes juba õpetavad lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma.
  2. Õpetajad ja treenerid, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
  3. Lasteaedades ujumise algõpetust läbiviivad või seda tulevikus tegevad õpetajad.
  4. Kõik inimesed, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
  5. Ka kõik teised, kes ei ole õpetajad, kuid on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Koolituse sisuline kirjeldus:

„Õpime ujuma 2“ koolitusel osalejad saavad koolituselt oskused ja teadmised, kuidas efektiivsemalt kasutada  esimese kooliastme õpilastele  eakohast metoodikat ja digitaalseid õppematerjale ujumisoskuse andmisel. Lisaks oskab selle koolituse läbinud juhendaja uute õppematerjalide võimalusi kasutades eesmärgipärasemalt õppeprotsessi kaasata vabastatud  ja edasijõudnud (andekad) õpilased.

Lisaks  saavad õpetajad teadmise, millist rolli õppetöös täidavad elektroonilised eneseanalüüsi vahendid ja kuidas elektroonilised õppematerjalid toetavad kaasaegset õpikäsitust ja lõimimist.

„Õpime ujuma 2„  koolitus on loogiline jätk „Õpime ujuma“ metoodika kahepäevasele põhikoolitusele.

„Õpime ujuma 2“ koolitus on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga (2018).

Koolituse täpsem info:

Koolituse maksumus on 105€.

Koolitusel osaleja saab tunnisuse 10 AT.

Koolitus on EKR 3-7 tasemete täiendkoolitus.

Koolitusel osalejad saavad koolituselt tasuta kaasa lamineeritud metoodilise juhendmaterjali „Teekond ujumisoskuseni“, kooliujumise ABC voldikud ja vajadusel „Õpime ujuma“ metoodilise juhendmaterjali.

Koolitusel osaleja saab kohapeal soetada „Veeohutus“ (2018,  Gert Teder, 56 lk) hinnaga 6.50 eurot.

Koolituse ajakava:

8.45 kogunemine

9.00-11.15 klassis

11.30-12.30 basseinis

12.30-13.00 kogunemine klassis,  kerge eine
13.00 -15.15 klassis

15.30-16.30 basseinis

16.30-16.45 kogunemine klassis kerge eine
16.45-17.45 klassis

Koolituse detailsem ajakava tegevustega on leitav siit.

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn, kes on ujumistreener ja Tallinna ülikooli lektor. Triin Rääsk, kes on  ujumistreener ja töötab lektorina Tallinna ülikoolis. Helen Link ujumistreener ja kooliujumise projektijuht Eesti Ujumisliidus. 

Pane ennast esimesel võimalusel kirja, sest koolitustel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon).

Täpsem info : 

Koolituse toimumiskoha aadress: Astangu 27, 13519 Tallinn 

Koolituse maksumus: 105€

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn, vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerumise ja korralduse kohta: Ramo Kask, ramo@swimming.ee

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise ning eestindamise tellis haridus- ja teadusministeerium ning tegevust rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 105 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug