10.-11.06.2019 „Õpime ujuma“ koolitus Saku Gümnaasiumis (Tallinna mnt 10, Saku alevik, Harjumaa)

Saku Gümnaasium koostöös Eesti Ujumisliiduga kutsub ujumise algõpetuse õpetajaid ja juhendajaid osalema kahepäevasele praktilisele "Õpime ujuma" koolitusele. 

Koolituse ajakava

I päev – kell 09.30-17.30

II päev – kell 8.30-15.00

Vaata koolituse täpsemat ajakava siit.

 Koolituse info: 

 • Ujumise algõpetuse juhendajate kahepäevane praktiline koolitus põhineb põhikooli kehalise kasvatuse ainekava ujumise osal.
 • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.
 • Õppetöös kasutame  aprilli kuus valminud "Õpime ujuma" metoodikal põhinevaid e-õppematerjale (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi).
 • Vaata täpsemat informatsiooni koolituse sisu kohta siit. 
 • Kahepäevase koolituse läbimisel saab iga osaleja Eesti Ujumisliidu tunnistuse
  (maht 18 tundi).
 • Eesti Ujumisliit koostab „Õpime ujuma“ koolituse läbinutest registrit, mida saab vaadata siit.
 • Iga koolitusel osaleja saab kaks õpikut, mida koolituse käigus kasutama õpitakse.
 • Õpime ujuma” õpik sisaldab metoodikat, üldteadmisi, pedagoogikat ja mängulist harjutusvara (üle 100 harjutuse). „Teekond ujumisoskuseni” sisaldab terve algõpetuse kursuse jagu näidis ujumistunde ja on rohkete illustratsioonidega. Osalejad saavad „Teekond ujumisoskuseni” raamatu niiskusekindla versiooni, mis sobib kasutamiseks basseini ääres tunde andes.

Koolitusele on oodatud:

 1. Õpetajad, kes juba õpetavad lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma.
 2. Õpetajad, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
 3. Lasteaedades ujumise algõpetust läbiviivad või seda tulevikus tegevad õpetajad.
 4. Kõik inimesed, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
 5. Ka kõik teised, kes ei ole õpetajad, kuid on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn (Tallinna Ülikooli lektor) ja Helen Link (EUL projektijuht), kes mõlemad on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse. Mõlemad koolitajad on ka praktilise kogemusega ujumistundide juhendajad.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina. Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon).

Pane ennast esimesel võimalusel selle lehekülje paremal servas vorm täites, kirja, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat. Registreerumise viimane päev on 07.06.2019

Täpsem info korralduse kohta: 

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn, vladimir.kunitson@gmail.com 

Info registreerimise kohta: Ramo Kask, ramo@swimming.ee

Koolituse toimumiskoha aadress: Saku Gümnaasium - Tallinna mnt 10, Saku alevik, Harjumaa

Koolitusel kasutatava juhendmaterjali ning e-õppematerjalide eestindamise ja tootmise on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning tootmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Debug