16.02.2019-17.02.2019 „Õpime ujuma“ koolitus Suure-Jaani Tervisekojas.

Põhja-Sakala Vallavalitsus koostöös Eesti Ujumisliiduga korraldab Suure-Jaani Tervisekojas kahepäevase praktilisele "Õpime ujuma" koolituse. Koolituselt saab teadmised ja oskused kehalise kasvatuse ainekava muutunud ujumise osa ellu viimiseks e. lastele ujumisoskuse andmiseks. 

Koolitusele on oodatud:

 1. Õpetajad, kes juba õpetavad lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma.
 2. Õpetajad, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
 3. Lasteaedades ujumise algõpetust läbiviivad või seda tulevikus tegevad õpetajad.
 4. Kõik inimesed, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.
 5. Ka kõik teises, kes ei ole õpetajad, kuid on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Pane ennast koolitusele kirja sellel lehel oleva ankeedi kaudu esimesel võimalusel.

Koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat. 

Koolituse ajakava:

I päev (16.02)– kell 10.00-18.30

II päev (17.02)– kell 8.00-15.00

Vaata koolituse täpsemat ajakava manusest.

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn ja Helen Link, kes on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse. Koolitajad on praktilise kogemusega ujumistundide juhendajad. Vladimir Kunitsõn on Tallinna Ülikoolis ujumise õppejõud. Helen Link on Eesti Ujumisliidus ujumise algõpetuse projektijuht.

Koolituse info: 

 • Ujumise algõpetuse juhendajate kahe päevane praktiline koolitus põhineb põhikooli kehalise kasvatuse ainekava ujumise osal ja „Õpime ujuma“ raamatul, mille iga koolitusel osaleja saab omale koolituselt kaasa. 

Põhikooli riikliku õppekava Lisa 8 muudatus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/122072017001

 • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.

Õppeprotsess on saadav siit: (https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/kehaline-kasvatus/). Vali Innove kodulehele jõudes ujumine.

Loe kooliujumisest ja lapsevanemate informeerimisest rohkem https://www.kooliujumine.ee/ . 

 • Vaata veel informatsiooni koolituse sisu kohta siit.
 • Kahepäevase koolituse läbimisel saab iga osaleja Eesti Ujumisliidu tunnistuse
  (maht 18 tundi).
 • Eesti Ujumisliit koostab „Õpime ujuma“ koolituse läbinutest registrit, mida saab vaadata siit.

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina.

Täpsem info korralduse kohta: 

Karin Leppik

5346 5364

karin@tervisekoda.ee

Täpsem info koolituse sisu kohta:

Helen Link

508 8304

Helen@swimming.ee

Koolitus toimub:

Suure-Jaani Tervisekoda,

Pärnu tn 4, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Debug