24.11.2018-25.11.2018 „Õpime ujuma“ koolitus Kuressaare Gümnaasiumis.

Saaremaa Vallavalitsus koostöös Eesti Ujumisliiduga  korraldab Kuressaare Gümnaasiumis kahe päevase  praktilisele "Õpime ujuma" koolituse. Koolituselt saab teadmised ja oskused kehalise kasvatuse ainekava muutunud ujumise osa ellu viimiseks e. lastele ujumisoskuse andmiseks. 

Koolitusele on oodatud:

1. Õpetajad, kes juba õpetavad lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma.

2. Õpetajad, kes peale koolitust on valmis lapsi kehalise kasvatuse tundides ujuma õppimisel juhendama või ujumisõpetajale tunni läbiviimisel abiks olema.

Pane ennast koolitusele kirja sellel lehel oleva ankeedi kaudu esimesel võimalusel. Koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 õpetajat. 

 

Koolituse ajakava:

I päev (24.11)– kell 10.00-18.30

II päev (25.11)– kell 8.00-15.00

Vaata koolituse täpsemat ajakava siit

Koolitust viivad läbi: Vladimir Kunitsõn  ja Helen Link, kes on saanud  Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse. Koolitajad on praktilise kogemusega  ujumistundide juhendajad. Vladimir Kunitsõn on Tallinna Ülikoolis ujumise õppejõud. Helen Link on Eesti Ujumisliidus ujumise algõpetuse projektijuht.

 

Koolituse info: 

 • Ujumise algõpetuse juhendajate kahe päevane praktiline koolitus põhineb põhikooli kehalise kasvatuse ainekava ujumise osal ja „Õpime ujuma“ raamatul, mille iga koolitusel osaleja saab omale koolituselt kaasa. 

  Põhikooli riikliku õppekava Lisa 8 muudatus:

  https://www.riigiteataja.ee/akt/122072017001

 • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.

  Õppeprotsess on saadav siit: (https://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/kehaline-kasvatus/). Vali Innove kodulehele jõudes ujumine.

  Loe kooliujumisest ja lapsevanemate    informeerimisest rohkem  https://www.kooliujumine.ee/.
 • Vaata veel informatsiooni koolituse sisu kohta siit.
 • Kahepäevase koolituse läbimisel saab iga osaleja Eesti Ujumisliidu tunnistuse
  (maht 18 tundi).
 • Eesti Ujumisliit koostab „Õpime ujuma“ koolituse läbinutest registrit, mida saab vaadata siit.

 

 

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt isegi kahed ujumisriided ja kaks saunalina.

Koolitusele registreerumise viimane päev on  16. novembril.

Täpsem info: 

Rasmus Tüüts

Sporditööspetsialist

Saaremaa Vallavalitsus | Tallinna 10, Kuressaare 93819

+372 452 5074 | +37255597928 | www.saaremaavald.ee

 
   

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Debug