22.08-23.08.2024 "Õpime ujuma" koolitus Tallinnas (lisapäev 21.09.2024)

Eesti Ujumisliit kutsub ujumise algõpetuse juhendajaid osalema kolmepäevasele praktilisele "Õpime ujuma" koolitusele, kus osaleja saab oskused ja teadmised, millega lapsed samm sammult ujuma õpetada. Õppetöös kasutatakse e-õppematerjale (94 õppevideot, e-raamat "Teekond ujumisoskuseni" ja e-ujumiskursus, mis sisaldab eneseanalüüsi võimalusi).

Koolitusele on oodatud kõik, kes õpetavad lapsi ujuma või on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Osalustasu on 275 eurot. Osalustasu sisaldab kolm päeva õppetööd sh. 5 praktilist osa (6,5 tundi) basseinis, Eesti Ujumisliidu tunnistust (maht 30 AT) ning kerget einet. Osalejad saavad koolituselt kaasa õppematerjalid: Õpime ujuma ja "Teekond ujumisoskuseni" raamatud.

Peale koolituse eest tasumist arveid tagantjärele ei väljastata.

Pane ennast esimesel võimalusel kirja, sest koolitusel saab osaleda maksimaalselt 20 osalejat.

Registreerimise viimane päev on 16. augustil.

Koolitus toimub, kui koolitusele registreerib vähemalt 12 inimest.

Koolituse info:

  • Koolitus on EKR 3 taseme koolituse osa.
  • Koolitus on EKR 4-7 tasemete täiendkoolitus.
  • Kolmepäevase koolituse läbimisel saab iga osaleja Eesti Ujumisliidu tunnistuse (maht 30 AT).
  • Eesti Ujumisliit koostab "Õpime ujuma" koolituse läbinutest registrit, mida saab vaadata siit.
  • Iga koolitusel osaleja saab kaks õpikut, mida koolituse käigus koos uute e-õppevahenditega kasutama õpitakse. "Õpime ujuma" õpik sisaldab metoodikat, üldteadmisi, pedagoogikat ja mängulist harjutusvara (üle 100 harjutuse). "Teekond ujumisoskuseni" sisaldab terve algõpetuse kursuse jagu näidis ujumistunde ja on rohkete illustratsioonidega. Osalejad saavad "Teekond ujumisoskuseni" raamatu lamineeritud versiooni, mis sobib kasutamiseks basseini ääres tunde andes.

Koolituse ajakava:

I päev (22.08) – kell 9:00-17:00

II päev (23.08) – kell 9:00-15:30

Lisapäev (21.09) – kell 9:00-15:00

Vaata koolituse programmi siit.

Koolituse sisuinfo: 

  • Ujumise algõpetuse juhendajate kolmepäevane praktiline koolitus põhineb põhikooli kehalise kasvatuse ainekava ujumise osal.
  • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.
  • Vaata täpsemat informatsiooni koolituse sisu kohta siit. 

Koolitust viib läbi: Vladimir Kunitsõn, kes on ujumistreener ja Tallinna Ülikooli lektor ja kes on saanud Eesti Ujumisliidu, Norra Ujumisliidu ning Selts Eesti Vetelpääste koostöös spetsiaalse ettevalmistuse. 

Koolituse praktilised osad toimuvad basseinis. Palume kaasa võtta ujumisriided ja ujumismüts. Soovitavalt kahed ujumisriided.
Lisaks e-õppevahendite kasutamiseks seade (tahvelarvuti, arvuti või nutitelefon) ja kirjutusvahend.

Lisainfo: 

Info koolituse sisu kohta: Vladimir Kunitsõn - vladimir.kunitson@gmail.com

Info registreerimise kohta: Kirsti Mäesepp - kirsti@swimming.ee, 5132991

Koolituse toimumiskoha aadress: Eesti Ujumisliit, Tondi 84/3; Tallinn

Koolitusel kasutatava juhendmaterjali ning e-õppematerjalide eestindamise ja tootmise tellis Haridus- ja Teadusministeerium ning tootmist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt".


 

Toetaja

Toetaja

Registreeri koolitusele


Isiku ja -kontaktandmed
Töötamine
Arve
Ei vaja arvet (kannan osalustasu 275 eurot MTÜ Eesti Ujumisliidu arveldusarvele EE507700771008840232. Lisage ülekande selgitusse: koolitus, koolituse kuupäev ja osaleja nimi)
Soovin arvet

Debug