Üldandmed

Ilmar Mõttus
Järvamaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana