Üldandmed

Mario Oha
Võrumaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana