Üldandmed

Kristjan Lemberg
Harjumaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana