Üldandmed

Ülo Liblik
Pärnumaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana