Üldandmed

Heli Ambos
Ida-Virumaa
Tegutsen kehalise kasvatuse õpetajana