Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

Eesti Ujumisliidu Kutsekomisjon kuulutab välja ujumistreeneri III*, IV ja V kutsekvalifikatsiooni omistamise eksami (* erialase kõrgharidusega treeneritele) 16. veebruaril 2006. a. algusega kell 10.00 Regati pst 1, Tallinn.

Kvalifikatsioonitaotlejate dokumendid tuleb esitada EUL sekretariaati aadressile Pirita tee 12, Tallinnas 10127. Esitamise lõpptähtaeg on 15.12.2005. a.

Taotlejate eksamineerimise täpne järjekord teatatakse 15. jaanuaril 2006.a.

Kutsekvalifikatsiooni taotlejalt nõutakse järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:
– vormikohane avaldus
– isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
– haridust tõendava dokumendi koopia(d)
– täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
– vormikohane  tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente
– kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument või selle koopia

Kui kõrgharidust tõendaval dokumendil puudub märge ,,ujumise treener?, tuleb lisaks esitada akadeemiline õiend läbitud kursuste kohta.

Kutseomistamistasu tasuda EUL a/a 221002100431 Hansapanka, selgitusse: Treener + tase; ees-, perenimi

2004. aastal kooskõlastatud Kultuuri kutsenõukogu kutsetunnistuse välja­andmise hinnad:  

   

  EUL liikmeks oleva klubi treeneril: Treener III 600.-; Treener IV 700.- ja Treener V 800.-  

   

  Kõigil muudel juhtudel: Treener III 900.-; Treener IV 1050.- ja Treener V 1200.-

    

   Kutseomistamistasu ei tagastata.

   Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja. Kõik dokumentide koopiad kinnitada isikliku allkirjaga.

   Treener III kvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:

   ·         viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus

   ·         või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrghariduse korral erialane täiend­koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus.

   Treener IV kvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:

   ·         viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane  töökogemus III kutsekvalifikatsiooni tasemel vähemalt 3 aastat;

   ·         või 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrghariduse korral erialane täiend­koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses ning vähemalt 8-aastane erialane töökogemus.

   Treener V kvalifikatsiooni taotlemise eelduseks on:

     

    kehalise kasvatuse ja/või spordialase magistri tasemele vastav haridus ja erialane töökogemus vähemalt 5 aastat ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana;

     

    või kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus, erialane täiend­koolitus viimase 4 aasta jooksul vähemalt 40 tunni ulatuses ja erialase töö kogemus vähemalt 10 aastat ning õpilaste sportlikud tulemused ja avaldatud publikatsioonid ja/või tegevus koolitajana.

    Treener III kutsekvalifikatsiooni tõendamine toimub alljärgnevalt:

    ·         kirjalik teadmiste eksam

    ·       oskuste eksam ja/või töökohal jälgimine

    Kirjalikuks teadmiste eksamiks on kirjalik test, milles on 40 küsimust ja igale küsimusele on antud  4 vastusevarianti, millest ainult 1 on õige.

    20 küsimust on seotud oma spordiala, selle reeglite ja õpetamise tundmisega

    10 küsimust on seotud biomeditsiiniliste teadmistega

    6 küsimust on seotud pedagoogika ja psühholoogia tundmisega ning

    4 küsimust on seotud üldteadmistega (majandus, seadused, spordikorraldus jms.).

    Kirjaliku teadmiste eksami läbinud lubatakse praktiliste oskuste eksamile.

    Praktiliste oskuste eksam:    

    näidistreeningtunni läbiviimine eksamikomisjoni juuresolekul;

                    oma treeningtunni konspekti ja/või visuaalse materjali esitamine eksamikomisjonile;

                    eksamineeritava treeningtundide jälgimine (supervisioon) eksamikomisjoni liikme poolt;

    Treener IV kutsekvalifikatsiooni tõendamine toimub alljärgnevalt:

    ·           kutseeksam (suuline teadmiste eksam)

    ·        oskuste eksam ja/või töökohal jälgimine ja/või oma treeningtunni esitamine

    Suulise eksami läbiviimisel on igas piletis eksamiküsimused, mis käsitlevad:     

    §         ujumise reegleid ja õpetamist;

    §         biomeditsiinilisi teadmisi;

    §         pedagoogikat ja psühholoogiat

    §         üldteadmisi (majandus, seadused, spordikorraldus jms.).

    Teadmiste eksami läbinud lubatakse praktiliste oskuste eksamile.

    Praktiliste oskuste eksam:    

    näidistreeningtunni läbiviimine eksamikomisjoni juuresolekul;

                    oma treeningtunni konspekti ja/või visuaalse materjali esitamine eksamikomisjonile;

                    eksamineeritava treeningtundide jälgimine (supervisioon) eksamikomisjoni liikme poolt;

                    eksamikomisjoni liikme hinnang eksamineeritava tööle oma kogemuse põhjal

    Treener V kutsekvalifikatsiooni tõendamine toimub alljärgnevalt:

    ·        dokumentide alusel tõendamine ja intervjuu

    Kutsekomisjoni poolt tehtud ettepanek Treener V kutsekvalifikatsiooni omistamiseks peab saama kinnitatud EOK kutsekomisjoni poolt.

    Küsimused saata kirjalikult EUL Kutsekomisjoni esinaisele Kaja Haljastele e-mailile: Kaja.Haljaste@ut.ee

Kommentaare veel pole.

Avalda arvamust

Teie e-posti aadressi ei avalikustata. Nõutud väljad on märgistatud tärniga.

Võid kasutada neid HTML tag'e ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>