Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

Eesmärk:

  1. Teiste treenerite treeningtundide külastamine õppe-eesmärgil erialase täiendkoolituse tõhustamiseks.
  2. Treeningute külastamise arvestamine erialase täiendkoolitusena.

Oluline järgida järgmisi põhimõtteid:

  1. Täiendkoolitustunde saab arvestada EKR 6 ja EKR 7 kutsetasemega treenerite tunde külastades;
  2. Külastatav tund peab olema taotletaval erialal;
  3. Tunni külastamisel on oluline õpitu ja  omandatu;
  4. Kutsekomisjon võib arvestada 60st täiendkoolituse tunnist kuni 12 tundi dokumenteeritud vormide alusel;
  5. Külastatav treener peab olema õigeaegselt informeeritud ja külastusega nõus;
  6. Külastataval treeneril on õigus tutvuda vaatlusanalüüsiga;
  7. Kui vaatlustunni korraldaja ei ole EULi poolt pakutud nimekirjas, siis tuleb eelnevalt kooskõlastada soovitava treeneri vaatlustund kutsekomisjoniga.

NB – Igal vaatlusanalüüsi vormil peab olema VORM 1 lahtris kirjas KÜLASTATAV TREENER ja viide, mis EKR tasemele antud vaatlustund vastab:

Alljärgnevad treenerid on aksepteeritud EUL poolt.

Tallinnas:
Bruno Nopponen EKR 3-5, bruno.nopponen@gmail.com

Aivi Kulla EKR 3-5, aivi.kulla@gmail.com

Heidi Kaasik EKR 4-5, heidi.kaasik@topswimclub.ee

Kaire Indrikson EKR 4-5, kaireindrikson@hotmail.com

Keilas:

Toni Meijel EKR 4-5, toni@swimming.ee

Tartus:

Mihhail Krupnin EKR 4-5, mihhail@tuk.ee

Kaja Haljaste EKR 4-5, kaja.haljaste@ut.ee

Pavel Narõškin EKR 3-5, pavel@ujumine.ee

Kohtla Järvel:

Andrei Divissenko EKR 3-4, dilan@hot.ee

Pärnus:

Marika Tikkerbär EKR 3-5, marika.tikkerbar@ujuma.ee

 

Võrus:

Vilja Ruuda (ujumise algõpe), vilja@ruuda.ee

Selleks, et vaadata tunde peab kutsetaotleja iseseisvalt võtma ühendust treeneriga ja leppima kokku aja millal saab tulla vaatama. Koolitustundide arvestamiseks tuleb täita vaatlusanalüüsi arvestamise kord:

file:///C:/Users/eul/Downloads/vaatlusanal%C3%9C%C3%9Csi_teel_koolitustundide_arvestamise_kord.pdf

Kui sootud vaatlustunni korraldaja ei ole EUL poolt pakutud, siis tuleb kooskõlastada vaatlustund kutsekomisjoniga.

Taotleja peab esitama kutsekomisjonile tõendusmaterjalina kinnituse tunnis vaatlejana osalemise kohta (vorm 1) ning tunni analüüsi (vorm 2).

Laadi vorm alla (.doc)