Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

Koondisesse pääsemise kriteeriumid alates 01.01.2019.

EULi juhatuse seletuskiri Seletuskiri – 07.11.18_EULi juhatuse otsuse juurde

NOORED:

  • Vanus: T 2005 ja noorem ja P 2004 ja noorem
  • Koondisesse pääsevad kõik sportlased, kes on saanud 1250 FINA punkti. Liidetakse kokku 2 ala (100m ja pikem distants).
  • Tulemused kehtivad 12 kuud*. Kui uue nimekirja kinnitamise kuupäevaks sportlase tulemus või vanus ei vasta enam kriteeriumitele, arvatakse sportlane koondisest välja.
  • Arvestatakse SC kui LC tulemusi täiselektroonika ajavõtusüsteemiga – Eesti MV /EKV/NS etapid ja finaalid/Kalev Open/Tartu Kevad/Aura OC/Madwave CH/Finish Cup/Balti MV ja välisvõistlused, kus on täiselektroonika ajavõtusüsteem
  • Koondislased kinnitatakse seisuga 1 jaanuar, 1 mai, 1 september.
  • Koondisesse lisatakse kriteeriumid täitnud sportlane jooksvalt, finantseerimine toimub 3 x aastas – jaanuaris, mais ja septembris.
  • Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmeks saamise eeldused ja sõlmitud koondislase leping ja lisad.

*Tegevustoetuste kinnitamisel ja noorte koondise koosseisu moodustamisel lähtutakse punktiarvestuses tulemuse tegemise hetkel kehtinud FINA punktitabelist. Tiitlivõistlustele lähetamisel (nt vajadusel pingerea moodustamiseks) lähtutakse punktiarvestuses käesoleval hetkel kehtivast FINA punktitabelist.

Rahastamine ja muud toetused:

   • Ettevalmistustoetust saab koondise nimekirja kinnitamise järgselt järgmise perioodi eest. Perioodid on jaanuar-aprill, mai-august ja september-detsember.
   • Ettevalmistustoetus on 500 eur (laagrites ja võistlustel osalemiseks).
   • Tasuta seminarid, terviseuuringu laagrid (testid, filmimine, ühistegevused) min 1x a.
   • Tasuta ühepäevased laagrid nädalavahetustel – min 3x aastas. Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse transport kuludokumendi alusel.
   • Kaetakse kõik BMV osalemisega seonduvad kulud (transport alates Eestist).
   • Arena varustuse pakett (pusa, dressipüksid, lüh. püksid, 2 t-särki, seljakott, prillid, ujumismüts).
   • Eelarvesse jäetakse puhver aasta jooksul võimalike liituvate koondislaste jaoks.
   • Kui sportlane on täitnud ära ka JUN kategooria kriteeriumid, siis ta saab JUN toetuspaketi, mitte mõlemad.
   • Eelmise hooaja noored kellel 2019 aastal täis 1250 FINA punkti, kutsutakse EULi kulul sügisesse koondiselaagrisse

Noortekoondis 1. mai (2021) seisuga:

**peatreeneri ettepanekul

KOONDISE JA TEGEVUSTOETUSE KRITEERIUMID
KOONDIS: täitnud tiitlivõistluste normi (ABS/JUN) või FINA punktide kriteeriumi (ABS: 810 punkti, JUN: 725 punkti, noored: 2 ala peale 1250 punkti).
Kui koondise pääsu kriteeriumid ei ole täidetud min kahel naisel ja kahel mehel ABS või JUN vanusegrupis, pääseb koondisesse kuni kaks parima punktiga naist ja meest.
VÕISTLUSTELE LÄHETAMINE: tiitlivõistlustele lähetatakse koondislased, kes on täitnud vastava tiitlivõistluste normi ja lähetamise kriteeriumid.
Normiga sportlaste puudumisel lähetatakse tiitlivõistlustele (EM, EM SC, JEM) min 2 parimat nais- ja meesujujat punktide alusel. Peatreener(ite)l on õigus teha juhatusele ettepanekuid täiendavate sportlaste lähetamiseks.
ETTEVALMISTUSTOETUS: täitnud FINA punktide kriteeriumi JA tiitlivõistluste normi ning lähevad reaalselt võistlema.
Kui ettevalmistustoetuse saamise kriteeriumid ei ole täidetud min kahel naisel ja kahel mehel ABS või JUN vanusegrupis, saavad toetust kuni kaks tiitlivõistluste normi täitnud parima punktiga naist ja meest. Normi täitjate puudumisel võrreldakse ilma normita sportlaste FINA punkte.
JUUNIORIDEST ÜLEMINEKU ETTEVALMISTUSTOETUS: eelmise hooaja juuniore, kellel oli täidetud eelmise hooaja JEMi norm ja 725 FINA punkti, toetatakse käesoleva hooaja lõpuni ettevalmistustoetuse ja Eesti-siseste laagritega
Täpsemad kriteeriumid vanusegruppide kaupa asuvad www.swimming.ee koondiste lehel.