Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

Koondisesse pääsemise kriteeriumid alates 01.01.2019:

EULi juhatuse seletuskiri Seletuskiri – 07.11.18_EULi juhatuse otsuse juurde

JUUNIORID

 • Vanus: T 2004-2005 ja P 2003-2004
 • Koondisesse pääsevad kõik sportlased, kes on täitnud eeloleva tiitlivõistluste normi (JEMi 16.koht* või koht 50% seas viimase võistluse osalejate arvust) või 725+ FINA punkti.
 • Tulemused kehtivad 15 kuud**. Kui uue nimekirja kinnitamise kuupäevaks sportlase tulemus või vanus ei vasta enam kriteeriumitele, arvatakse sportlane koondisest välja.
 • Arvestatakse LC tulemusi ja kõiki distantse.
 • Koondislased kinnitatakse seisuga 1 jaanuar, 1 mai, 1 september.
 • Koondisesse lisatakse kriteeriumid täitnud sportlane jooksvalt, finantseerimine toimub 3 x aastas – jaanuaris, mais ja septembris.
 • Koondises osalemiseks peavad olema täidetud liikmeks saamise eeldused ja sõlmitud koondislase leping koos lisadega.

* Kui eelmistel tiitlivõistlustel osales alal 20 või vähem võistlejat ja 16. koha tulemus (või vähemate osalejate korral viimase koha tulemus) oli üldist konkurentsi arvestades ebatavaliselt nõrk, siis võib EUL juhatus korrigeerida normatiivi kõrgemaks, et see vastaks tasemelt teiste alade normatiividele. 

** Ettevalmistustoetuste kinnitamisel lähtutakse punktiarvestuses tulemuse tegemise hetkel kehtinud FINA punktitabelist. Tiitlivõistlustele lähetamisel (nt vajadusel pingerea moodustamiseks) lähtutakse punktiarvestuses käesoleval hetkel kehtivast FINA punktitabelist.

Rahastamine ja muud toetused:

 • Ettevalmistustoetust saavad sportlased, kellel ühel alal on 725 FINA punkti (arvestatakse nii LC kui SC tulemusi), kes on täitnud JEMi normi ja lähevad reaalselt võistlema JEMile või JMMile. Arvestusega ühel alal max 4 sportlast FINA punktide alusel.
 • Ettevalmistustoetus 1500 eur makstakse 3x 500 eur – jaanuaris, mais ja augustis.
 • Ettevalmistustoetust saab koondise nimekirja kinnitamise järgselt järgmise perioodi eest. Perioodid on jaanuar-aprill, mai-august ja september-detsember.
 • 725 FINA punkti või normi mittetäitnud sportlaste puudumisel saavad EULilt rahalist ettevalmistustoetust kaks parimat mees- ja naisujujat, esimesena võrreldakse normitäitnuid, seejärel paremaid FINA punkte.
 • Kõik koondislased, kes on täitnud eeloleva JEMi normi, lähetatakse võistlusele EULi kulul.
 • Normiga sportlaste puudumisel lähetatakse EULi kulul JEMile miinimum kaks parimat mees- ja naisujujat FINA punktide alusel.
 • JMMi osalemise kulud kaetakse sportlasel ja tema treeneril tagant järele juhul, kui sportlane jõuab finaali või poolfinaali.
 • Kõikidele koondislastele kompenseeritakse suvine välislaager vastavalt FINA laagriprojekti rahadele ja tingimustele.
 • Tasuta võistluseelsed 2-3 päevased ühislaagrid Eestis enne EMi, MMi.
 • Tasuta seminarid, terviseuuringu laagrid (testid, filmimine, ühistegevused) min 2x a.
 • Kaetakse kõik BMV osalemisega seonduvad kulud (transport alates Eestist).
 • EOK toetuse nimekirjas olevatele tegevustoetus ja meditsiinitoetus (50% EUL+50% EOK)
 • Kõikidele, kes lähevad Eestit esindama tiitlivõistlustele (JEM, EM, JMM ) Arena varustuse pakett aastaks (seljakott, kohver, parka, pusa, dressid, 2 polo, 2 t-särki, lüh püksid, prillid, nimeline müts, 2 võistlustrikood/-püksi).
 • Eelarvesse jäetakse puhver aasta jooksul võimalike liituvate koondislaste jaoks.
 • Kui sportlane on täitnud ära ka ABS kategooria kriteeriumid, siis ta saab ABS toetuspaketi, mitte mõlemad.
 • Esimest aastat absoluudis võistleval juunioril, kellel on eelmise hooaja JEMi norm ning 725 FINA punkti (või saab punktid täis jooksva aasta lõpuni), kehtivad üks aasta kõik juunioride kriteeriumid ja toetused (va tiitlivõistluste sõidud).

Juunioride koondis 1. mai (2021) seisuga:

KOONDISE JA TEGEVUSTOETUSE KRITEERIUMID
KOONDIS: täitnud tiitlivõistluste normi (ABS/JUN) või FINA punktide kriteeriumi (ABS: 810 punkti, JUN: 725 punkti, noored: 2 ala peale 1250 punkti).
Kui koondise pääsu kriteeriumid ei ole täidetud min kahel naisel ja kahel mehel ABS või JUN vanusegrupis, pääseb koondisesse kuni kaks parima punktiga naist ja meest.
VÕISTLUSTELE LÄHETAMINE: tiitlivõistlustele lähetatakse koondislased, kes on täitnud vastava tiitlivõistluste normi ja lähetamise kriteeriumid.
Normiga sportlaste puudumisel lähetatakse tiitlivõistlustele (EM, EM SC, JEM) min 2 parimat nais- ja meesujujat punktide alusel. Peatreener(ite)l on õigus teha juhatusele ettepanekuid täiendavate sportlaste lähetamiseks.
ETTEVALMISTUSTOETUS: täitnud FINA punktide kriteeriumi JA tiitlivõistluste normi ning lähevad reaalselt võistlema.
Kui ettevalmistustoetuse saamise kriteeriumid ei ole täidetud min kahel naisel ja kahel mehel ABS või JUN vanusegrupis, saavad toetust kuni kaks tiitlivõistluste normi täitnud parima punktiga naist ja meest. Normi täitjate puudumisel võrreldakse ilma normita sportlaste FINA punkte.
JUUNIORIDEST ÜLEMINEKU ETTEVALMISTUSTOETUS: eelmise hooaja juuniore, kellel oli täidetud eelmise hooaja JEMi norm ja 725 FINA punkti, toetatakse käesoleva hooaja lõpuni ettevalmistustoetuse ja Eesti-siseste laagritega
Täpsemad kriteeriumid vanusegruppide kaupa asuvad www.swimming.ee koondiste lehel.