Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

Homsest ehk 1. oktoobrist algab Eesti Ujumisliidu treenerite kogu uue juhatuse kandidaatide esitamine, mis kestab 5. oktoobrini. Seejärel kontrollitakse kandidaatide vastavust tingimustele, avalikustatakse kandidaatide nimed EULi kodulehel, avatakse valimine Spordiregistri keskkonnas ning hiljemalt 5. novembril avalikustatakse tulemused. 

Eesti Ujumisliidu treenerite kogu (edaspidi TrK) on EOK ujumistreeneri kutsega töötavate ja EULi liikmesklubidesse kuuluvate ujumistreenerite kogu, mille tegevus on suunatud noortespordi ja võistlusspordi arendamisele nii klubide- kui ka rahvusvahelisel tasandil.

TrK juhatuse valimisprotsessi kuupäevad: 

1.-5. oktoober 2020: Treenerid (kandidaat ise või kandidaadi esindaja) esitavad kandidaadid elektroonselt sellel lingil.

1.-7. oktoober 2020: EULi büroo kontrollib kandidaatide vastavust tingimustele ja nõusolekut kandideerimiseks.

8. oktoober 2020: Kandidaatide nimed ja tutvustused avalikustatakse EULi kodulehel.

29.-31. oktoober 2020: TrKJuhatuse valimised Spordiregistri keskkonnas – spetsiaalselt nende valimiste jaoks loodud veebiplatvormil.

(hiljemalt) 5. november 2020: avalikustatakse tulemused.

Treeneritekogu tegevusjuhendiga saab põhjalikumalt tutvuda siin. Järgnevalt olulisemad punktid, mis puudutavad TrK juhatust ja selle valimisi:

 • TrK tööd juhib TrKJuhatus, kes valitakse TrK poolt 4 aastaks.
 • Juhatuse liikmete arv on 9 (üheksa).
 • TrKJ-sse saab kuuluda igast klubist kuni 2 liiget.
 • TrKJ-sse saab kuuluda EOK EKR 5 ja kõrgema ujumistreeneri kutsega töötav ja EULi liikmesklubidesse kuuluv isik.
 • Valituks osutunud liikme loobumisel oma kohast asendatakse see liige valimistel järgmise häältearvu saanud kandidaadiga.
 • Juhatus valib endi seast esimehe.
 • TrKJ valimiste kord:
  • Kandidaate saavad esitada kõik EULi liikmesklubide treenerid neli nädalat enne valimisprotseduuri algust.
  • Ühest klubist võib esitada piiramatu arvu kandidaate.
  • Kõik kandidaadid peavad kinnitama oma nõusolekut, teavitades sellest kirjalikult EULi sekretariaati.
  • Kõikidel kandidaatidel on võimalus esitada omapoolne tutvustus.
  • Kõikide kandidaatide nimekiri koos tutvustustega edastatakse EULi sekretariaadi poolt kõikidele EULi klubidele ning treeneritele ja avaldatakse EULi kodulehel vähemalt kolm nädalat enne valimiste protseduuri algust.
  • Hääletamine on elektrooniline ja hääletamiseks on aega 3 tööpäeva vastavalt selleks loodud keskkonnas.
  • Hääletada saavad kõik EULi liikmesklubidesse kuuluvad ujumistreenerid alates EKR 5 treeneritasemest.
  • Hääletada saab maksimaalselt 9 kandidaadi poolt.
  • Vastavalt EKR tasemele on treeneril hääli vastavalt:
   • EKR 5 treener: 1 hääl/ühe kandidaadi kohta;
   • EKR 6 treener: 2 häält/ühe kandidaadi kohta;
   • EKR 7 (8) treener: 3 häält/ühe kandidaadi kohta.
  • Kandidaat saab oma hääletamistulemuse tema poolt antud häältesumma alusel.
  • Enim hääli saanud 9 kandidaati osutuvad valituks Eesti Ujumisliidu treenerite kogu juhatusse (kuid mitte rohkem kui 2 treenerit ühest klubist).
  • Võrdsete häälte korral saavad sisse kõik 9. koha häältearvuga kandidaadid.

“See valmiskord töötati TrK juhatuse poolt välja juba 2018. aastal sooviga muuta Trk juhatuse valimised võimalikult laiapõhjaliseks, regionaalseks ja demokraatlikuks. Et ei oleks igal klubil ainult üks hääl, olenemata klubis tegutsevatest treenerite hulgast ja nende tasemest. Nüüd saavad kõik kaasa rääkida ühe tugeva, alaliidu töös väga olulise juhtorgani valimistes,” rääkis Eesti Ujumisliidu peasekretär Pille Tali, lisades: “Loodan väga, et see saab olema tark ja tegus kooslus, sest minu jaoks on see väga oluline partner. Nii laialdane treenerite kaasamisega valimisprotseduur on ilmselt Eesti spordialaliitudes esmakordne. Mul väga hea meel, et Spordiregister, eesotsas Veiko Ulbiga, sellega haakus ja meiega spetsiaalse platvormi loomisel koostööd tegi.”

Kommentaare veel pole.

Avalda arvamust

Teie e-posti aadressi ei avalikustata. Nõutud väljad on märgistatud tärniga.

Võid kasutada neid HTML tag'e ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>