Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite ümarlaua nõupidamine
  Kalev SPA ruumides, Tallinnas 28. mail 2015.a.

  Koosolekul osalesid:
  Merly Didvik, Siiri Põlluveer, Kaire Indrikson, Kaja Aljand, Hilju Lillo, Heidi Kaasik, Ilmo Sepp, Bruno Nopponen, Oleg Labzin, Tõnu Meijel, Mare Vierland, Pavel Naroskin, Kaja Haljaste, Riho Aljand, Oliver Kontram, Mihhail Krupnin.

  Koosoleku päevakord:
  1. Kalenderplaan 2015/16 põhi
  2. Noortelaagrid augustis ja sügisel
  3. Suvistele tiitlivõistlustele ettevalmistus pärast EMV-d
  4. Koosolekul tõstatuvad küsimused. Koosolekul pakuti kvoorumi poolt aruteluks alljärgnevad teemad:
  ? MMil osalemise finantstingimused.
  ? Nimeliste toetuste plaan 2015.
  ? Kutsekomisjon teemad.
  ? Treenerite kogu juhatuse uued valimised.

  Koosoleku protokoll:
  Koosoleku alguses tutvustas ennast EULi tegevjuht Oliver Kontram. Seejärel korrati üle treenerite ümarlaua olemus ja kokkusaamise eesmärk. Treenerite ümarlaua eesmärk on ujumiselu arendamine, tuleviku fookuse seadmine, veelgi enam on see uute mõtete arutelukoht. Aga see on ka koht tagasiside saamiseks ja meelsuse avaldamiseks. Ümarlaualt tekkinud ning enamuse toetust saanud ideed ja ettepanekud suunatakse, olenevalt ettepaneku loomusest, kas treenerite kogule, treenerite kogu juhatusele või siis EUL juhatusele.

  1. Võistluste kalenderplaan 2015-2016.a.
  Riho andis teada, et mai keskel pidi EUL sekretariaat välja andma kalenderplaani. Treenerite kogu juhatus arutas võistluste kalenderplaani küsimust juba ka aprilli koosolekul aga kuna pole kahel viimasel koosolekul pole saanud treenerite kogu kvoorumit kokku, siis koostas Riho esialgse kalenderplaani ning tegi ettepaneku kalenderplaan läbi töötada treenerite ümarlaua raames ning see ettepanek sai ümarlaua toetuse. Seejärel käidi läbi 2015-2016 kalenderplaan ning jooksvalt tehti pisemaid muutusi, mida Riho jooksvalt ka salvestas kalendrisse. Lepiti kokku ka selles, et seni traditsionaalselt karikavõistluste reede-laupäev asemel korraldatakse järgmisel aastal karikavõistlused laupäev-pühapäev. Valdav enamus eelistas, et karikavõistlus toimub Tartus ja BMV Tallinnas. Üldiselt valitses ruumis arvamus, et võistluskalender on aegade jooksul paika loksunud.
  Küll aga toimus tõsisem arutelu ja ei jõutud ühisele arusaamisele kahes olulises küsimuses, mille osas võeti aeg maha aruteludeks klubide tasandil ning mis otsustatakse ära treenerite kogu üldkoosolekul, mis toimub 15.juunil Tartus. Need kaks arutelu punkti olid – lühiraja EMV ja EMV. Detsembris toimuva lühiraja EMV kuupäevade 18-20 poolt hääletas 7 ja teise variandina esitletud 19-21 poolt 6 treenerit. 2016.a. juunis toimuva EMV raames oli kaalukeeleks – kas korralda EMV enne/pärast jaani aga ka kooli lõpetamised. Enne jaani eelistas 6 treenerit (kas kuupäevad 17-19 või 18-20) ning peale jaani eelistas 5 treenerit (kas kuupäevad 26-28 või 25-27).

  2. Noortelaagrid suvi-sügis 2015.a.
  Riho andis teada, et sel aastal toetab Tallinna Sadam noortelaagreid 5000 Euroga. Peatreener komplekteerib laagri. Poisid vanuses 1998-2001, tüdrukud 1999-2002. Enamus eelistas varianti, et ühe laagri asemel teha kaks laagrit. Selle põhjalt lepiti kokku, et plaanime kahte noortelaagrit aga see eeldab ka klubide omafinantseerimist. Edasine logistika pannakse paika peatreeneri poolt.

  3. Suvistele tiitlivõistlustele ettevalmistus pärast EMV-d.
  Küsimus on ühises ettevalmistuses suvistele tiitlivõistlustele. Ujujad valmistuvad kolmeks võistluseks: ENOF, PMN, MM. Ujujate ettevalmistusega seotud probleemina tõstatatud noorte ühislaagri treenerite tasustamine, treeningajad (et samale ajale ei satuks ülemäära palju ujujaid) ja kas määratakse või valitakse ühislaagris osalevad treenerid – need küsimused suunatakse vastavasse instantsi otsustamiseks.
  Ühistreeningud toimuvad suvel Kalevis. PMN ja ENOFi koosseis otsustakse peale EMVd treenerite kogu juhatuse otsusega. Treeneritena lähevad ENOFile Kaja Aljand ja Kaja Haljaste. MM ettevalmistuse plaanis on küsimuse all juuli keskel 7-10p. välislaagri korraldamine.

  4. MMi osalemise finantstingimused.
  MMile sõitvate ujujate arv on tõusnud 10ni ja kõik B normiga. Soovides siiski kõikide normitäitnute osalemist MMil töötab EUL sekretariaat ja juhatus välja toetus finantseerimise mahud.

  5. Nimeliste toetuste plaan 2015
  Seejärel tutvustas Riho sportlastele määratud rahalisi summasid 2015ndaks aastaks. Pikem arutelu toimus teemal, et kuidas EUL saaks täiendavalt aidata tõelisi talente, kes rahajagamise tabeli järgi on küll formaalselt toetatud aga see süsteem ei võta endas arvesse noore ujuja potentsiaali? Selle kohta teatas Oliver, et tõeline talent ei tohi jääda märkamatuks. Selleks ei ole vaja lammutada olemasolevat süsteemi, vaid kui tuleb mõni seesugune talent, siis tundub mõtekas tema tiimil esitada konkreetne projekt EULi juhatusele otsustamisele.
  Üksmeel valitses selles osas, et kuigi eelmise hooaja peatreeneri aruanne jäi seekord üldkogul esitamata, siis selle järgi on huvi suur. Lepiti kokku, et sügisseminaril annab peatreener kirjaliku ülevaate 2014ndast aastast, nii sisulise aruande aga ka ülevaade rahadest.
  Veel tehti ettepanek tulevikuks, arvestades uue korra järgi tulemuse kehtivust 15 kuud, tuleks EM aastatel vastavad normatiivid kehtestama EULi poolt eelmise aasta 01. maiks.

  6. Kutsekomisjoni teema.
  Treenerite hulgas valitseb rahulolematus kahel põhjusel. Esiteks hõre erialakoolituste kalender ja teiseks eksamitestidega seonduv. Teadaolevalt koosneb kutseeksam üldainete ja erialaainete testist. Üldainete testi küsimusi Ujumisliit mõjutada ei saa, see on EOK pärusmaa. Eriala testi küsimustes oli kuni viimase eksamini treenerite jaoks ebamääraseid küsimuste sõnastusi ja ka treenerite erialasest käibekeelest erinev tekst. Täiendavalt selgitas Riho, et viimaseks järeleksamiks tegi Kutsekomisjon täiendavat tööd küsimuste ja valikvastuste selgemaks vormimisega, mille lõpptulemusena kajastus enamus eksaminantide õigete vastuste protsendis. EULi juhatuses on arutatud üldküsimuste testi probleemi ja EUL president valmistab ette pöördumist EOK poole selles küsimuses.
  Kutsekomisjoni poolt treenerite kogule tehtud ettepanek kategooria jätkamise puhul eksam asendada koolituse läbiviimisega ei leidnud treenerite ümarlaual toetust.

  7. Treenerite kogu juhatuse küsimus/valimine
  Seoses 2015 aastal tekkinud probleemiga treenerite kogu juhatuse koosolekute foorumi kokku saamisel tegi Riho ettepaneku viia teema treenerite üldkoosolekule ja vajadusel kuni treenerite kogu juhatuse ümbervalimiseni.

  Koosolekut juhtis ja protokollis: Oliver Kontram