Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite üldkogu protokoll
  15.06.2015.a., Tartus

  Osalesid:
  Vello Liivamägi (My Fitness), Ülle Merisalu ja Irina Olmre (Shark ), Aleksander Abel (K-Järve VSK), Aivi Kulla, Kaja Aljand ja Siiri Põlluveer (Audentes), Kaire Indrikson ja Hilju Lillo (Kalevi Uk), Kaja Haljaste ja Annneli Jahl (USK), Mare Vierland ja Kristina Rändla (Briis), Pärnu UCA (Artur Tikkerbär), Marika Tikerbär (Pärnu Sk), Tõnu Meijel ja Andres Olvik (Keila Swimclub), Andrei Divissenko (Dilan), Tõnu Maripuu (Järveotsa), Ott Männa (Türi UK), Enn Lepik (SPA Viimsi Tervis), Janno Jürgenson (Tartu UK), Gunnar Tõnning (Wiru Swim), Heidi Kaasik ja Ain Kaasik (TOPi UK), Merli Didvig (Orca Swim Club), Bruno Nopponen (Viimsi Veeklubi), Andrus Jaamul (Tabasalu UK), Jevgeni Bugakov (Sillamäe Kalev), Julia Iost ja Sergei Mihhailov (Aktiiv), Vladimir Kunitsõn (EUL kutsekomisjon), Pille Tali ja Oliver Kontram ning Riho Aljand (EUL).

  Koosolekut juhtis ja avasõnad tegi Riho Aljand. Tutvustati uusi töötajaid Pille Tali ning Oliver Kontram´it. Seejärel tutvustas Riho Aljand päevakava ning küsis, kas üldkogul on täiendavaid ettepanekuid päevakorda. Üldkogul osalejad kinnitasid päevakorra selliselt:

  Päevakord:

  1. 2015/16 Eesti lühiraja MV ja Eesti MV kuupäevade otsustamine. Hääletusele tuleb – Eesti lühirada (18-20.12.2015 või 19-21.12.2015) ja Eesti MV 2016 (17-19.06 või 18-20.06 või 25-27.06 või 26-28.06)?
  2. TrKJ valimised. TrKJ koosolekutel osalemine liikmete poolt on viimasel ajal olnud (sõltumata, kas objektiivsetel või subjektiivsetel põhjustel) selle organi otsustuspädevust pärssiv. Kahel viimasel koosolekul sel kevadel ei saadud kokku isegi vajalikku kvoorumit (osales 3 liiget 7-st). Seoses sellega teen ettepaneku liikuda edasi kas täielike ümbervalimiste abil või asendusvalimiste lahendusega.
  3. EUL kutsekomisjon. Eesmärk on töötada välja ettepanekud EUL juhatusele Kutsekomisjoni tegevuse parandamiseks ja koosseisu määramise kriteeriumite väljatöötamiseks.
  4. Sügisseminar. Kas korraldada seda 4-5. septembril või 5-6. septembril? Kas maapeal (Pärnu, Vihula) või laeval Tln.-Stockholm-Tln.? Maa-variant on kindlasti veidi kallim, samas lektorite valik lihtsam ja ajakulu veidi väiksem. Teeme otsuse ära ja hakkame organiseerima.

  Protokoll:

  1. 2015/16 Eesti lühiraja MV ja Eesti MV kuupäevade otsustamine. Hääletusele tuleb – Eesti lühirada (18-20.12.2015 või 19-21.12.2015) ja Eesti MV 2016 (17-19.06 või 18-20.06 või 25-27.06 või 26-28.06)?
  Eesti lühiraja MV.
  Riho Aljand tegi ettepaneku hääletada kahe variandi vahel, et kokku leppida 2015/2016 Eesti lühiraja MV toimumise kuupäevas. 5 klubi hääletas varasema toimumise poolt ja 16 klubi otsustas hilisema toimumise poolt.
  Treenerite üldkogu otsustas, et 2015/2016 Eesti lühiraja MV toimub 19-21.12.2015.
  Seejärel arutati Eesti MV 2016 toimumise kuupäevade üle ja kõigepealt oli Andres Olvikul tähelepanek, et arvestada tuleb Kalevi ujula remontiminekuga järgmisel suvel. Samasugused plaanid
  on ka Tartu Aural. Toimus arutelu, mille käigus pakuti välja mitmeid erinevaid lahendusi, muuhulgas kaaluti ka võimalust korraldada järgmise aasta MV kevadel.
  Hääletusele pandi teemad selliselt, et kas EMV korraldada järgmisel aastal juunikuus või tuleks neid korraldada juba varem? Hääletustulemused jagunesid selliselt, et juunikuu poolt hääletas 12 klubi ja enne juuni lahenduse poolt hääletas 9 klubi.
  Seejärel läks hääletusele, et kas korraldada EMV enne või pärast Jaanipäevat? Pärast Jaanipäeva soovis EMV korraldamist 7 klubi ja enne Jaanipäeva korraldamist pooldas 14 klubi.
  Treenerite üldkogu otsustas, et Eesti EMV 2016 korraldatakse vahetult enne Jaanipäeva.

  2. Treenerite kogu juhatuse valimised.
  Riho Aljand selgitab antud küsimuse aktuaalsust. Viimasel ajal on probleeme olnud treenerite kogu juhatuse tööga. Käesoleva treenerite kogu juhatuse koosseis on pidanud kokku 14 koosolekut. Riho Aljand tõi eraldi välja ja nimetas nimeliselt treenerite kogu juhatuse liikmete koosolekust osavõtmise/puudumiste statistikat. Koosolekutest osalemise statistika ei ole halb, pigem keskpärane, kui ca 75% liikmetest on keskmiselt koosolekutel osalenud. Samas viimased pool aastat pole otsustuskvoorumit täis saadud. Üldkogu avaldas meelsust ning soovitas koosolekute korraldamise ja kogu juhtimises ette võtta rida samme, mis aitaksid parendada kooskäimiste efektiivsust. Ajurünnaku tulemusena tekkis treenerite kogu juhatusele ja selle esimehele Riho Aljandile nimekiri tööriistadest, mida kasutada treenerite kogu juhatuse juhtimises:
  – vajadusel korraldada e-koosolekud;
  – töö sektsioonides, töögruppides;
  – valdkonna põhine vastutus ja initsiatiiv;
  – koosolekute planeerimine ja ettevalmistus;
  – vanusegrupiline projektijuht;
  – ümarlaua koosolekud;
  – koosolekute protokollid kodulehele.
  Seejärel läks hääletusele, kas valida treenerite kogu juhatusse uued liikmed või valida treenerite kogu juhatusse lisaliikmeid? 14 klubi oli selle poolt, et valida treenerite kogu juhatusse täiendavaid liikmeid ning tähelepanu pöörata juhatuse juhtimisele.
  Üldkogu pakkus treenerite kogu juhatuse kandidaatideks: Andres Olvik, Heidi Kaasik, Mihhail Krupnin, Toni Meijel ja Kaja Haljaste. Seejärel toimus hääletus ning hääletustulemused olid:
  – Andres Olviku poolt hääletas 14 klubi;
  – Heidi Kaasiku poolt hääletas 12 klubi;
  – Mihhail Krupnini poolt hääletas 19 klubi;
  – Toni Meijeli poolt hääletas 7 klubi;
  – Kaja Haljaste poolt hääletas 18 klubi.
  Treenerite kogu tegevusjuhend sätestab otsuste langetamise lihthäälteenamusega, kui ka selle, et treenerite üldkogu otsused kinnitab EULi juhatus.
  Treenerite üldkogu otsustas EULi juhatusele üles seada treenerite kogu juhatuse täiendavate kandidaatidena Andres Olvik, Heidi Kaasik, Kaja Haljaste ja Mihhail Krupnin.

  3.EUL Kutsekomisjon.
  Riho Aljand ja kutsekomisjoni liige Vladimir Kunitsõn tutvustasid üldkogule kutsekomisjoni tööd. Muuhulgas rõhutati, et kutsekomisjoni määrab EULi juhatus. Üldkogu tegi ettepaneku määrata kutsekomisjoni täiendavalt treeneri pädevusega inimesi. Riho Aljand tegi ettepaneku täiendada olemasolevat komisjoni ujumistreenerite näol, aga kas kahe, kolme või nelja treeneriga? Hääletusele pandi, et kas täiendame kahe või nelja treeneriga kutsekomisjoni. Hääletustulemusega 16 klubi poolthäälega otsustas treenerite üldkogu, et täiendada kutsekomisjoni kahe liikmega.
  Üldkogu pakkus EUL kutsekomisjoni kandidaatideks: Merli Didvig, Kaire Indrikson, Mikk Ööbik, Janno Jürgensom ja Kaja Haljaste. Seejärel toimus hääletus ning hääletustulemused olid:
  – Merli Didvigu poolt hääletas 3 klubi;
  – Kaire Indriksoni poolt hääletas 13 klubi;
  – Janno Jürgensoni poolt hääletas 5 klubi;
  – Mikk Ööbiku poolt hääletas 4 klubi;
  – Kaja Haljaste poolt hääletas 16 klubi.
  Treenerite kogu tegevusjuhend sätestab otsuste langetamise lihthäälteenamus, kui ka selle, et treenerite üldkogu otsused kinnitab EULi juhatus.
  Treenerite üldkogu otsustas EULi juhatusele üles seada EULi kutsekomisjoni täiendavate kandidaatidena Kaire Indrikson ja Kaja Haljaste.

  4. EUL sügisseminar.
  Üldkogul valitses meelsus, et meil on vaja mitmeid koolitusi, alates võistluste korraldamisest kuni treenerite kutsekoolituseni välja. EULi sügisseminar on hea kohtumispaik, kus vahetada mõtteid ning korraldada häid koolitusi võimalikult paljudele treeneritele. Viimastel aastatel on sügisseminari korraldatud laeval ning küsimus ongi, et kas korraldada see jälle kord laeval või seekord maal?
  Lepiti kokku, et seekord korraldatakse EULi sügisseminar mitte laevas ja välja pakuti näiteks Narva-Jõesuud ja eelistati nädalavahetust ehk 5-6.09.2015.

  Koosolekut juhtis: Riho Aljand

  Koosolekut protokollis: Oliver Kontram