Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Üldkoosoleku

  PROTOKOLL

   

  Kuupäev: 8. märts 2013. a.

  Koht: Tartu, hotell Tartu

  Aeg: 20:15-21:00

   

  Koosoleku juhataja: R. Aljand

  Protokollija: M. Tikkerbär

   

  Päevakord:

   

  1.      Treenerite Kogu Juhatuse valimine

   

  Koosoleku kulg:

   

  1. Osalejate registreerimine –

  Koosolekul osaleb kümne klubi hääleõiguslikku esindajat (Tartu UK, Audentese SK, Kalevi UK, Türi UK, SK Shark, Pärnu UCA, Pärnu SK, Ujumise SK, TOPi UK, SK Energia).

   

  2. Esitatud kandidaadid juhatusse –

  Merli Didvig, Kaire Indrikson, Urmas Jaamul, Ain Kaasik, Peeter Kulm, Tõnu Meijel, Bruno Nopponen, Andres Olvik, Siiri Põlluveer.

   

  3. Füüsiliselt kohal mitteolnud kandidaatide kirjalike tegevusnägemuste ettelugemine ja koosoleku liikmete arutelu valimistest.

  K. Haljaste tutvustas U. Jaamuli, R. Aljand B. Nopponeni nägemusi uue juhatuse töödest. T. Meijel oli varemalt oma esituse saatnud kõigile klubidele.

  H. Kaasik tõstatas ülesse küsimus: kas nii vähese hääletajate arvuga on mõistlik ikkagi valimisi läbi viia? Seda toetas ka K. Haljaste. Pärast mõningast arutelu, jõuti otsusele, et pärast 23.02.13 koosolekul tehtud edasilükkamist ei ole mõistlik veelkord valimisi mitte teha.

  Hääletustulemused: Kas viia valimised läbi koheselt? Poolt 7, vastu 2, erapooletu 1.

   

  4. Valimised

  Määrata ära TrKJ valitavate liikmete arv.

  Hääletus: vastavalt ettepanekute esitusele 5 liiget ? 1 poolt, 6 liiget- 1 poolt, 7 liiget ? 7 poolt, 9 liiget ? 1 poolt.

  O. Männa ja K. Haljaste tegid ettepaneku hääletada nimekirjaga. Ülejäänud liikmed soovisid nimelisi valimisi.

  Häältelugejaks määrati koosoleku juhataja.

  Iga hääletaja sai märkida valimissedelil 7 või vähem nime.

  Tulemused:

  S. Põlluveer ? 10 häält, K. Indrikson ? 9 , B. Nopponen ? 7, A. Kaasik ? 7, M. Didvig ? 6, T. Meijel ? 6, P. Kulm ? 5, U. Jaamul ? 4, A. Olvik ? 3.

  Valituks osutusid seitse enim häält saanud:

  S. Põlluveer, K. Indrikson, B. Nopponen, A. Kaasik, M. Didvig, T. Meijel, P. Kulm.

   

  Koosoleku lõpp 21:00