Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Üldkoosoleku protokoll

  2. märts 2007.a. Tartu

  Osalejad: ESS Kalev Ujumiskool, Järveotsa SK, Keila SC, NRK, Narva Energia, Pärnu UCA, Sillamäe Kalev, Dilan, TOP UK, Briis, USK, Vinni VAK, Tartu Ujumisklubi, UK Shark, SK Lootos, SK Viimsi Spa, UK Aktiiv, VSK
  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: M. Didvig

  Päevakord:

    Eesti MV tulevik

  Seoses Eesti MV-ga avaldati arvamust minna tagasi nö ?vana süsteemi? juurde, kus Eesti täiskasvanute-, juunioride- ja noorte MV 50m ujulas toimuksid ühe võistlusena juuli alguses, Eesti täiskasvanute- ja juunioride MV 25m ujulas novembri lõpus või detsembri alguses ning Eesti noorte MV 25m ujulas detsembris.
  Põhjusteks asjaolud, et Eesti pika raja MV-te läbiviimise kattumine märtsis nö ?gripi perioodiga? avaldab olulist negatiivset mõju nii võistlejate osalemisele või tulemustele, võistluste tasemele üldiselt kui ka klubide finantseerimisele.
  Samuti avaldati arvamust, et suvisel perioodil, kui on lõppenud koolides õppetöö, on klubidel oluliselt kergem viia läbi treeninguid ja laagreid 50m ujulas kui seda on talvisel õppe-treening perioodil.
  Ettepanek minna alates 2007/2008 hooajast tagasi ?vana süsteemi? juurde.

  Poolt 12 häält, vastu 6 häält

  Seoses otsusega alates 2007/2008 hooajast korraldada 2007. aaasta Eesti täiskasvanute- ja juunioride MV 25m ujulas novembri lõpus või detsembri alguses, peeti vajalikuks viia sisse muudatus 2006/2007 hooaja kalenderplaani ja muuta Eesti lühiraja MV toimumisaeg juulist novembrisse/detsembrisse.
  Samuti lahendab antud muudatus Eesti juunioride lühiraja MV läbiviimisega seonduvad probleemid ? 2007.a suvel juunioride MV korraldada ei saaks, kuna 2006/2007 hooaja Eesti lühiraja MV juunioride vanuseklassi sportlastele on juba peetud.
  Kui aga 2007/2008 hooajal korraldada juunioride 2007. aasta Eesti lühiraja MV detsembris (koos noorte MV) ja täiskasvanute MV osas mitte minna tagasi ?vana süsteemi? juurde, ei oleks võimalik edaspidi juunioride ja täiskasvanute lühiraja MV koos läbi viia, sest sellisel juhul tuleks ühel kalendriaastal jätta juunioride MV korraldamata.
  Ettepanek korraldada 2007. aasta täiskasvanute ja juunioride Eesti lühiraja MV 2007. aasta novembris.

  Poolt 12 häält, vastu 6 häält

  Suvehooajaks tehti ettepanek Tõnu Meijelile korraldada Keila Cup laiendatud programmiga juuli alguses.
  Samuti pöörduti võistluste korraldajate poole palvega, et võistluste läbiviimisel õppeperioodi ajal (sügis/talv/kevad) korraldada võistlused võimalikult õppetöö välisel ajal ehk nädalavahetustel.

  2. ENOP-i koondise moodustamise põhimõtted

  Euroopa Noorte Olümpiapäevadele lähetatava koondise moodustamise tingimustes oldi ühisel arvamusel, et koondisesse tuleb kaasata iga ujumisviisi parimad ujujad FINA punktitabeli alusel. Täpsemad kriteeriumid, erandjuhud, tähtajad, poiste/tüdrukute suhtarv jms. jäeti ENOP-ile kandideerivate ujujate treenerite otsustada projektijuht T. Maripuu eestvedamisel.

  3. Noortesarja tulevik

  Kuna Noortesarja läänetsooni osalejate arv on kasvanud 300-ni ja võistluste korraldamine sellise arvu võistlejate korral on sellisel kujul osutunud problemaatiliseks, otsustati moodustada töökomisjon antud probleemile lahenduse leidmiseks.
  Samuti anti töökomisjonile ülesandeks leida lahendus etappide läbiviimisel tekkinud organisatoorsetele küsimustele ? kes, milliste kokkulepete ja tasude alusel etappe korraldab?
  Töökomisjoni koosseis ? Kaire Indrikson, Maarika Tikkerbär, Oleg Labzin, Merli Didvig, Tatjana Partõka, Andrei Divissenko, Anneli Jaal
  Komisjoni juhatajaks määrati Oleg Labzin, komisjoni koosoleku toimumise ajaks määrati Tartu Kevad 2007 ujumisvõistluste vaheline aeg.

  4. Noortespordirahade uus jaotustabel

  Paluti EUL-i peasekretäril uus Noortespordirahade jaotustabel klubidele tutvumiseks laiali saata ja/või EUL-i kodulehele üles panna.

  5. Sportlaste ja treenerite motiveerimine tippspordis

  Vastava informatsiooni saadab klubidele tutvumiseks peatreener Tõnu Meijel.

  Juhataja:                                                                 Protokollija:

  R. Aljand                                                                M.Didvig

  .