Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • TREENERITE KOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL.
  27.juuni 2004.a. Tartu

  Juhataja: O.Labzin
  Protokollija: M.Viilep

  Osavõtjad: Kalevi Ujumiskool, Järveotsa SK, Keila SC, Narva ?Energia?, Pärnu Linna SK, Pärnu ?UCA?, Sillamäe ?Kalev?, SK Dilan, SK Lootos, NRK, Kalevi Ujumisklubi,  TOP Ujumisklubi, Vinni Vabaaja keskus, Tartu Ujumisklubi, SK Garant.

  Päevakord:
  1. Treenerite Kogu töökomisjon.
  2. Normatiivid rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.
  3. Euroopa juunioride MV koondis.
  4. Haridus- ja Teadusministeeriumi spordikoolitustoetuste jagamise kriteeriumid.
  5. 2004/05 võistluskalendri arutamine.
  6. Euroopa noorte olümpiapäevad.

  Otsustati

  1. Treenerite Kogu töö korraldust edaspidi viiakse läbi komisjonide abil, mis moodustatakse vastavalt arutatavatele küsimustele. Treenerite Kogu juhatus on kohustatud kõigile liikmetele saatma informatsiooni 10 päeva enne Treenerite Kogu koosolekut. Kõik klubid saavad ettepanekutes ja/või otsustes osaleda, kuid ei ole kohustatud seda tegema. Erinevate klubide mitte osalemine arutlustel, ei välista ettepanekute ja otsuste tegemist ning EUL juhatusele edasi andmist.

  2. 16.aprilli EUL juhatuse koosolekul arutati võimalust tõsta tiitlivõistluste A-normi ( praegu on eelmiste võistluste 16.koht, nüüd teha see 14.koht), ühtlasi tõuseb sellega ka B-norm. Normi tugevamaks muutmist tingiks EUL-i rahalised raskused, kuna  A-normi täitjate saatmiseks võistlustele pole piisavalt finantsi. Järgmise hooaja tiitlivõistlusteni on  veel piisavalt aega, et leida ka mitte riigieelarvelisi finantsteotusi võistlustele lähetamiseks. Hääletati : norme mitte muuta ? poolt 14 ;  14.koht ? 1 poolt.  Räägiti ka universiaadi normatiividest, kuid ettepanek oli et O.Labzin valmistab järgmiseks koosolekuks ette võimalikud variandid.

  3. Ettepanek oli O.Labzin võistkonna esindajaks Euroopa juunioride MV-tel ? ettepaneku hääletamisel  – poolt 11 ja vastu 2 .  Ühtlasi loobus U.Jaamul võistlustele sõidust.

  4. Haridus- ja Teadusministeeriumi spordikoolitus toetuste jagamise otsused on seni tehtud suhteliselt valutult. Riiklikult on toetuste määramist muudetud ? jagamine toimub nimeliselt, kuid leping sõlmitakse klubiga ja klubi võib oma äranägemise järgi teha kulutusi. Viimasel toetuse jagamisel pandi kõit esitatud ujujad pingeritta ja  esimesed 13 ujujat said n.ö.gümnaasiumi toetuse ja järgmised 12 ( niipalju kui 1. rühmas oli põhikooli õpilasi siis sama palju võib olla ka 2. rühmas gümnaasiumi õpilasi) said n.ö. põhikooli teotuse. Enne uut hooaega teha EUL- i ettepanekud millistel alustel panna ujujad pingeritta ( praegu on 3 erineva pikkusega distantsi).  Ujujate esitamisel märkida ära ka kool  ja klass kus õpib ning samuti kas treenib või mitte.

  5. 2004/05 hooaja võistluskalendrisse viidi täiendavalt sisse mitmed võistlused.  Seoses Eesti MV-ega  Tartus, kus võistlus tingimused on rasked ? pöörata edaspidi tiitlivõistlustel tähelepanu  klimaatilistele jne. tingimustele ja selles eelnevalt baasiga läbirääkida ning paluda temperatuuri jne. parameetrite  muutmist inimväärsemaks. Ettepanek oli EUL-il püüda kordineerida erinevate võistluste programme ? toetaks erinevate alade ujumist, sest on alasid mida saab ujuda kas Eesti MV või väljapool Eestit. Hääletati 2004.a. Eesti lühiraja  MV toimumis kohaks Keila ? poolt 9, vastu 4 ja erapooletu 1.

  6. Euroopa  noorte olümpiapäevad ( Itaalia) 2005.a. Vanuseklassid on järgmised: poisid 1989/90 ja tüdrukud 1991/ 92.  EOK soovib varakult teada EUL-i ettepanekut võistlustel osalejate osas. Võistlustel saab igal alal startida üks ujuja. Ettepanek oli  võistlustele kandideerimiseks tuleb ületada eelmiste võistluste 20 . koht.