Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL Treenerite Kogu koosoleku protokoll.
  Kalevi Siseujula, 17. detsember 2002, kell 14.00.

  Osalejad: H. Kaasik, A. Kaasik, H. Lillo, U. Jaamul, S. Põlluveer, A. Divissenko, M. Viilep, V. Partõka, D. Kapelin, T.-U. Reiter, O. Labzin, B. Nopponen, T. Maripuu. A. Abel, M. Maksimov, Ü. Merisalu.

  Juhataja:            O. Labzin
  Protokollija:       M. Viilep

  Päevakord:
  1.
  Gümnaasiumi ja põhikoolis õppivate sportlaste nimekirja kinnitamine Haridus-ministeeriumi toetuse saamiseks.
  2. EUL peasekretäri käitumine ja Euroopa MV-l toimunu.
  3. EUL eelarve 2003. a.

  1. Gümnaasiumi ja põhikoolis õppivate sportlaste nimekirja kinnitamine Haridus-ministeeriumi toetuse saamiseks.
  Parimaid noori toetada ?Pekingi projektist? rahadega (H. Kaasik).
  Reitingud panna paika seisuga 1. september. Praegu teha leping 1. jaanuar-1. september nendega kes kinnitatatakse nimekirja ja edaspidi 1. septembrist kuni 1. septembrini. (U. Jaamul).
  Hääletati: Arvestades õppingute ja hooaja kulgu vormistada nimekirjad 1. septembrist ?1. septembrini.
  Poolt 14 häält; koosolekult oli lahkunud kaks inimest.
  Hääletati: Põhikooli rahadele kandideerivad ainult põhikooli õpilased ja gümnaasiumi rahadele kandideerivad ainult gümnaasiumi õpilased.
  Poolt 11 häält, vastu 2 häält, erapooletu 1 hääl.
  Jane Trepp, Maksim Semjonov ja Nino Metsar lähevad põhikooli nimekirja tagasi.

  2. EUL peasekretäri (juhatuse) käitumine ja Euroopa MV-l toimunu.
  T.-U. Reiter ? Tundub, et EUL juhatus ja peasekretär on nagu riik riigis, mitte millegi eest ei vastuta. Euroopa MV-ks oli minu poolt antud N. Hissamutdinova aladeks 100 KO, 100 RIN ja 50 RIN, kuid T. Kleesment andis ülesse 100 KO asemel 200 RIN. Kui viga minule teatavaks sai teavitasin sellest T. Kleesmenti. Tema ütles, et N. Hissamutdinova peab ujuma 200 RIN mitte 100 KO ning kinnitas, et eksin mina mitte keegi muu. Hiljem veel kord sellest rääkides oli tegu võib-olla ma eksin (T. Kleesment) võib-olla mitte. Peasekretäri töös on vigu, eelpool mainitu on konkreetne näide – töö on halvasti tehtud. Seni ei ole N. Hissamutdinova ees vabandatud, ka tehtud töö eest ei õnnitletud (Euroopa MV 8. koht), kuigi lennujaamas T. Kleesment oli.
  T. Kleesment õigustab end, et tal on väga palju tööd. Ta on öelnud, et peab olema oma töös neutraalne – viimasel ajal ta seda olnud ei ole. Näiteks ? M. Saia mida ta siin nikerdab; T. Meijel on kõige parem ujuja; miks ei pakutud teistele klubidele Prantsusmaalt eesti päritolu seliliujujat jne. Euroopa MV-le saadeti R. Aljand firmadega lepinguid sõlmima, milliste lepingutega ta sealt tagasi tuli, mida ujujatele saab ütelda? Miks ei teavitatud asjaosalisi sellest, et R. Aljand on võistkonna esindaja, kui varem oli juttu A. Abelist. R. Aljandi juhtimisel läbi viidud võistkonna koosolekul ei märgitud ära finaali jõudmist vaid seda kuidas poolfinaalist napilt välja jäädi. Samuti ajakirjandusele antud info ei olnud objektiivne. Mina (T.-U. Reiter) olen juhatuse ja peasekretäriga opositsioonis, eelpool mainitud tegevust-tegemata jätmist arvestades.
  H. Kaasik ? R. Aljandi käitumine ja tegutsemine ei ole eetiline, kui ta ei suuda oma lapsi võtta teistega võrdselt. Ta peaks eemalduma EUL juhatusest.
  U. Jaamul ? Minule ütles T. Kleesment, et A. Abel on võistkonna esindaja ja R. Aljand sõidab omal kulul võistlustele.
  A. Abel – Küsisin infot kuidas ja mida ma tegema pean, mulle öeldi et R. Aljand aitab. Kuid ei sõnagi sellest, et ta on võistkonna esindaja. Seda sain teada lennukis.
  Edaspidi võistlustele mineva võistkonna treeneri ja/ või esindaja määrab Treenerite Kogu ja/ või Treenerite Kogu juhatus.

  3. EUL eelarve 2003. a.
  O. Labzin tutvustas EUL 2003. a. eelarve projekti ja samuti tõi välja 2002 eelarve kulutusi.
  Treenerite Kogu teeb juhatusele järgmised ettepanekud:
  – muuta EUL Üldkogu toimumis aeg varasmaks?jaanuari lõpp või veebruari algus;
   kui noortespordi rahast jäätakse reserv, siis mitte rohkem kui 10% kogusummast.

  Juhataja                                  Protokollija

  O. Labzin                                M. Viilep