Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  30. aprill 2008.a. kell 11.00 EOK 

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Tõnu Maripuu, Merli Didvig, Kaire Indrikson
  Puudus: Tiit-Urmas Reiter

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. Eesti-Soome maavõistluse võistkonna kinnitamine
  Kinnitati Eesti-Soome maavõistluse võistkond alljärgnevalt:

  Naised
  1. E. Partõka ? 50vab, 100vab, 200vab
  2. M. Albert ? 800vab
  3. N. Hissamutdinova ? 50rin, 100rin, 200rin, 200ko
  4. K. Sepp ? 50sel, 100sel, 200sel
  5. A. Steinmiller ? 50lib, 100lib
  Mehed
  1. D. Haustov ? 50vab, 100vab
  2. M. Liivamägi ? 200ko, 200rin
  3. A. Olvik ? 50sel, 100sel, 200sel
  4. V. Sidorkin ? 200vab
  5. R. Krõlov ? 50lib, 100lib, 200lib
  6. F. Provorkov ? 50rin, 100rin
  Tüdrukud
  1. M. Gusseva ? 50sel, 100sel, 200sel
  2. M. Pallas ? 50rin, 200ko, 50lib
  3. K. Vapper ? 100rin, 200rin
  4. M. Paas ? 100lib, 200lib
  5. J. Smirnova ? 50vab, 100vab, 200vab, 800vab
  Poisid
  1. V. Romanov ? 50rin, 100rin, 200rin
  2. S. Indrikson ? 50lib, 100lib, 200ko
  3. A. Motasnjov- 100vab, 200vab, 1500vab
  4. J. Rohtla ? 50sel, 100sel, 200sel
  5. M. Tiidla ? 50vab
  6. P. Narõzkin ? 200lib

  Esindaja ? T. Meijel
  Treenerid: U. Jaamul ja T. Partõka

  2. Eesti MV nimelised rändkarikad
  Otsustati teha ettepanek alljärgnevate rändkarikate väljaandmiseks:
  50vab M ? I. Sei
  100vab N ? Liina (Kruus) Raska
  200vab M ? I. Stukolkin
  400vab N ? U. (Voog) Indrikson – taastamine
  100lib N ? M. Trofimova
  200lib N ? T. (Kitsel) Jürisoo
  200ko N ? V. (Laanemaa) Eskola – taastamine
  400ko N ? A. (Liiv) Kiil
  Paluti R. Aljandil pöörduda T. Viilepi ja E. Lepiku poole palvega koostada iga rändkarika välja pannud ujuja autobiograafia, mis antakse koos rändkarikaga kaasa vastava ala Eesti meistrile alalise mälestusmeenena.

  3. TrKJ töörühmade töö lõpetamine
  Otsustati lõpetada seniste töörühmade töö ? programmikomisjon, koolirahade komisjon.
  T. Meijel tegi ettepaneku moodustada tippspordi töögrupp ja EUL aukohus

  4. Noorte Põhjamaade MV toetuse määramine
  M. Didvigu ettepanek määrata eelarveline toetus summas 40 000.- kümnele parimale koondisesse pääsenud ujujale (Fina punktitabeli alusel) ja kolmele parima ujuja treenerile (s.h. esindaja).
  Vastu 3 häält ? Indrikson, Maripuu, Aljand ? pooldasid toetuse jagamist kõigi koondisesse pääsenud ujujate vahel
  Poolt 2 häält ? Meijel, Didvig
  Otsustati toetuse määramine parimatele ujujatele võistlustulemuste põhjal.

  Juhataja:                                        Protokollija:

  R. Aljand                                        M. Didvig