Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll

  30. märts 2006.a. Regati pst 1

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Maripuu, Tõnu Meijel, Merli Didvig
  Puudusid: Tiit-Urmas Reiter ja Kaire Indrikson (ette teatamisega)
  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. Sportlaste premeerimise süsteem ? T.Meijel
  2. Euroopa juunioride MV B-normi tase ? T.Meijel
  3. Tallinna MV programmi koostamine
  4. Muud küsimused

  Otsustati:

  1.      Sportlaste premeerimise süsteem

  Ettepanek EUL Juhatusele : pakkuda välja potentsiaalsetele sponsoritele võimalus asutada omanimeline(-sed) stipendiumid, võttes aluseks väljatöötatud preemia-skaala. Premeerida nii Euroopa MV, Euroopa lühiraja MV, MM-i, lühiraja MM-i kui ka Euroopa juunioride MV kaheksa parema hulka tulnud sportlasi OM projekti rahadest kuni sponsorlepingute sõlmimiseni..
  Treeneri preemiaks määrata vastavalt 50% sportlasele makstud preemiast.
  Peatreener Tõnu Meijel’i poolt ettevalmistatud skeem preemiate suurustest:

  KOHT

  EM ? 50m

  MM ? 50m

  Juun.EM ? 50m

  KOHT

  EM -25m

  MM ? 25m

  1

  35.000.-

  50.000.-

  12.000.-

  1

  20.000.-

  30.000.-

  2

  25.000.-

  40.000.-

  10.000.-

  2

  15.000.-

  25.000.-

  3

  20.000.-

  30.000.-

   8.000.-

  3

  12.000.-

  15.000.-

  4

  17.000.-

  25.000.-

   6.000.-

  4

   8.000.-

  12.000.-

  5

  14.000.-

  22.000.-

   5.000.-

  5

   6.000.-

  10.000.-

  6

  11.000.-

  19.000.-

   4.000.-

  6

   5.000.-

   8.000.-

  7

   8.000.-

  16.000.-

   3.000.-

  7

   4.000.-

  7.000.-

  8

   7.000.-

  12.000.-

   2.000.-

  8

  3.000.-

  5.000.-

  Merli Didvig’u ettepanek suurendada lühiraja tiitlivõistluste preemiate suurusi, kuna hetkel on 50m Euroopa juunioride ja 25m Euroopa MV preemiad alates neljandast kohast enam vähem võrdsed. T.Meijel esitab korrigeeritud tabeli aprillikuu jooksul.
  Poolt 4 häält

  2.      Euroopa juunioride MV B-normi tase

  Ettepanek EUL Juhatusele kehtestada Euroopa juunioride MV B-normatiivi tase endisele – A-norm + 4%- tasemele.
  Poolt 4 häält
  Vastu 1 hääl (pooldas A-norm + 3% taset)

  3.      Tallinna MV programm

  Anti programmi koostamine Programmikomisjoni ülesandeks, tähtajaks 14. aprill.

  4.      Jooksvad küsimused

    EUL-ilt klubidele makstava toetuse jaotuspõhimõtete muutmine

  Kõigil, kes soovivad esitada oma ettepaneku antud toetuse jaotussüsteemi põhimõtete ümberkorraldamiseks, palutakse vastavasisuline põhjendatud ja lahtiseletatud projekt saata Treenerite Kogu Juhatuse esimehele Riho Aljandile hiljemalt  30. aprilliks –  ( e-mail ralvi@ralvi.ee)
  Pärast eelnevat tutvumist võtta antud küsimus koos projektide autorite ning EUL-i peasekretäriga arutusele Treenerite Kogu Juhatuse koosolekul.

    Kultuuriministeeriumilt laekunud kahe sportlase stipendiumi jaotus.

  Vastavalt peatreener Tõnu Meijel’ilt saadud informatsioonile, otsustati Kultuuriministeeriumilt laekunud kaks 20 000.- suurust stipendiumi määrata A. Baldinile ning A. Olvikule.
  Stipendiumi saaja pidi olema vanuses 18-23 eluaastat, osalenud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, lõpetanud keskkooli 2004. või 2005. aastal ning stipendium tuleb kasutada sihtotstarbeliselt spordilaagriteks vms.
  Poolt 3 häält
  Erapooletu 1 hääl

  Juhataja:                                               Protokollija:

  R.Aljand                                              M.Didvig