Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosolek

  Audentes, Tondi 84, Tallinn
  28. oktoober 2014. a.
  Algus: 10:00 Lõpp: 12:00

  Osalesid: R. Aljand, S. Põlluveer, M. Didvig, K. Indrikson, T. Meijel, B. Nopponen ja peasekretär T. Kleesment (hääleõiguseta)
  Puudusid: P. Kulm (etteteatamisega)

  Päevakord:

  1. Euroopa Mängud/JEM valikukriteeriumid (23.-27.06.2015)
  Ujumiskoondise kvoot on 9 kohta.
  Sünniaastad: P 97/98 ja T 99/00
  Arutelu all oli, kas planeerida neidudele kohad sõltumata FINA punktidest või on kõik ühises pingereas.
  Otsus: Koondisesse pääsemine toimub ühises FINA punktitabeli pingreas.
  Tüdrukute-poiste suhtarvu teatamise aeg EOK-le eeldatavalt veebruaris 2015.a.

  2. Põhjamaade juunioride ja pre-seenioride MV valikukriteeriumid
  Konsensuslik otsus: Põhjamaade juunioride ja pre-seenioride MV-le kandideerimiseks peab olema ujujal vähemalt ühel alal tulemus 500 FINA punkti tasemel.
  T. Meijeli ettepanek: 50 meetristel distantsidel broneerida üks kuni kaks kohta juunioride vanuseklassi ujujale.
  Vastuväitena toodi esile – juhendi järgi on 50 meetrised distantsid absoluutarvestuses ja juuniore ei peaks siin eelistama.
  Hääletus T.Meijeli ettepanekule:
  Poolt – 2 häält (B. Nopponen, T. Meijel)
  Vastu – 5 häält (R. Aljand, K, Indrikson, S. Põlluveer, A. Kaasik, M. Didvig)

  3. Võistlustulemuste kehtivus 15 kuud (LEN-i otsus)
  Arvestada võistlustulemuste kehtivust vastavalt LEN-i otsusele – 15 kuud
  Poolt: 6 häält (R. Aljand, K. Indrikson, S. Põlluveer, B. Nopponen, A. Kaasik, M. Didvig)
  Vastu: 1 vastu (T. Meijel)

  4. Eesti rekordi püstitamise nõuded
  · lubada ka edaspidi Eesti rekordeid püstitada kolme kella ajavõtuga.
  · M. Didvigi ettepanek: klubide koondiste teatevõistlused rahvusrekordite püstitamisteks tuleb üles anda vastava võistluse ülesandmise tähtajaks
  · vastavat teatevõistlust tuleb kajastada võistluse stardiprotokollis.
  Poolt: 7 poolt

  5. Avavee Eesti MV vanuseklassid
  B. Nopponeni ettepanek: Eesti avaveeujumise MV vanuseklassid arvestada FINA vanuseklasside järgi:
  Noored T/P 14-16 3 km
  Juuniorid  T/P 17-18 5km
  Absoluut 5km
  Masters kuni 49 5km
  Masters 50+ 3km
  Noorte ja masters 50+ vanuseklassi võistlejad võivad lisaks oma vanuseklassile osaleda ka 5km distantsi absoluutarvestuses, etteteatamine vajalik võistluste ülesandmise tähtajaks.
  Uued vanuseklassid hakkavad kehtima alates 2015.aastast.
  Poolt: 7 häält

  6. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste normide moodustamise alused
  R. Aljand töötab välja B normatiivid 5,5% puhul (EM SC, MM SC, EM, JEM)
  Otsuse langetamine järgmisel koosolekul.

  PMJ – normatiivide moodustamise alused jäävad samaks.

  PMN – R. Aljand valmistab ette normatiivid arvestusega A normatiiv = eelmise 2 võistluse 4. koht
  Otsuse langetamine järgmisel koosolekul.

  Eesti MV, Eesti juunioride MV ja Eesti noorte MV – R. Aljand valmistab ette normatiivid, arvestuse aluseks: käesolev normatiiv -5%
  Otsuse langetamine järgmisel koosolekul.

  7. Võistluste üldjuhendi ülelugemine ja otsustusel täienduste/muutuste lisamine
  Klubivahetus kajastada 3 tööpäeva jooksul EUL kodulehel uudistes. Nõue kehtib ainult rahvusvaheliste tiitlivõistluste normatiivi täitnud ujujatele (juuniorid ja täiskasvanud).
  Poolt: 7 poolt

  Lisaküsimused:
  1. Vaadata järgmisel koosolekul üle üldjuhendi lisana olev aegade ümberarvutamise tabeli vajalikkus
  2. K. Indriksoni ettepanek EUL juhatusele: tõsta kohtunike töötasusid

  Koosoleku juhataja:
  R. Aljand

  Koosoleku protokollija:
  M. Didvig