Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse protokoll
  23. veebruaril 2006. a., Viru Keskuses

  Koosolek algas: 10:05
  Koosolek lõppes: 11:45

  Osalejad: Oleg Labzin /koosoleku juhataja/, Heidi Kaasik, Dmitri Kapelin, Tõnu Meijel /protokollija/
  Puudusid: Andrei Divisenko /haige/ ja Margit Viilep

  Päevakord:
  1. Tr. Kogu Juhatuse volituste lõppemine ja uue Juhatuse valimine
  2. PM Noorte ujumisvõistlused Malmös 8.-9. juuli 2006
  3. Tallinna MV 30.06.-1.07.06
  4. Topi Ujumisklubi ettepanek 2007. a. võistluskalendri kohta
  5. Gümnasiaadiga seotud küsimused
  6. I FINA Noorte MM Rio de Janiero
  7. Eesti Noorte MV korraldamise taasalustamisest

  Otsustati:
  1.Kuna praegu töötav Treenerite Kogu Juhatusel saab täis 4 aastat tööaega, peaks põhikirja järgi toimuma uue Juhatuse valimised. Klubidel palutakse esitada oma kandidaadid EUL sekretariaati või Tr .K. Juhatuse esimehele O. Labzinile enne järgmist toimuvat üldkoosolekut /4. märtsil, Pirita Topp Spa KV ajal/.

  2. Kuna saabunud info alusel PM Noorte võistlused /T 92-93 ja P 90-91. a. s./ toimuvad, siis oldi üksmeelselt arvamusel, et noortele on see võistlus teretulnud. Esindus võiks olla 4T+4P ja esindaja treener. Teha ettepanek EUL Juhatusele lülitada nimetatud võistlusteks lähetuskuludeks 25000.- krooni. Kriteeriumiks võtta FINA punktitabelis 600 punkti piir. Osavõttu mitte piirata, kuid EUL toetust alla 600 p. tulemuse ujunud sportlased ei saa. Treeneri lähetus kanda EUL – l 100%.
  Tr. K. Juhatus teeb ettepaneku valida projekti juhiks esindaja-treener, kes koordineeriks esinduse organisatsioonilisi külgi. Võimalikuks kandidaatideks Siiri Põlluveer, Gunnar Tõnning, Merli Didvig.

  3. Kuna Tallinna Linn on leidnud vaheneid Tallinna MV korraldamiseks, siis võistlus on plaanis viia läbi üheosalisena kas 30. juunil või 1.juulil. Esialgu üritatakse veel läbi rääkida KalevSpa juhtkonnaga, sest soovitav on võistlus läbi viia 50 m ujulas. Varuvariandina on broneeritud Nõmme Ujula. Programmikomisjonile teha ülesandeks esitada kahe nädala jooksul võistluste programm ja juhend /võistluse kestuseks arvestada vähemalt 2,5 tundi koos soojendusujumisega/.

  4. Topi Ujumisklubi esindaja pr. Heidi Kaasik tutvustas klubi ettepanekut 2007. a. kalenderplaani suhtes. Korraldada märtsis EMV 50 m ujulas, juunis EMV 25 m ujulas ning Topi karikas viia läbi novembris. On lähtudes faktist, et 2007. a. MM on aprillikuus Austraalias.

  5. Tr. K. Juhatus peab soovitavaks võistlustest osavõttu mitte piirata. Kuna projektijuht hr. R. Aljand on teinud vastavad ettepanekud, mida Juhatus toetab, siis paluda projektijuhil oma nägemust üldkoosolekul tutvustada.
  Hr. R. Aljandi ettepanekul arvestatakse võistlejate pingerea moodustamisel FINA punktitabelit. Tulemusi arvestatakse alates 2005. a. suvistest MV-st, samuti ümberarvestusega 25 m ujulates ujutud tulemusi. Hr. R.Aljandi esitatud tabelisse on lisatud A. Motasnjovi tulemused
  Finantseerimine on veel ebaselge, EKSL on siiani lubanud katta 5+1 kulud. Tulemuste väljaujumise lõpptähtajaks on 24. aprill 2006. EKSL tingimus.

  6. Tr. K. Juhatus tutvus EUL sekretariaadi poolt ettevalmistatud A normatiividega
  /saadetakse klubidele lisana/. Kiideti heaks EUL Juhatuse otsus saada võistlustel kaks paremat noort koos treener esindajaga.

  7. Kuna T. Meijel on esitanud täiendava materjali ja analüüsi Noorte MV-te taaskorraldamise alustamiseks, siis teha üldkoosolekule ettepanek võtta seisukoht selles küsimuses järgmise hooaja kohta /materjalid saadetakse uuesti lisadena/.

  Koosoleku juhataja:            O.Labzin

  Protokollija                         T.Meijel