Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL TREENERITEKOGU JUHATUSE KOOSOLEK (laiendatud koosseisuga)
  22.07.2015 Kell 10.30 – 13.30, Kalev SPAs
  Osalesid: Riho Aljand, Ain Kaasik, Tõnu Meijel, Bruno Nopponen, Kaire Indrikson, Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik, Kaja Haljaste
  Puudusid (etteteatamisel): Merli Didvig, Peeter Kulm, Mihhail Krupnin, Andres Olvik
  Külalised: Kaja Aljand

  Koosolekut juhatas: Pille Tali
  Protokollija: Riho Aljand
  Protokolli kinnitaja: Siiri Põlluveer

  PÄEVAKORD:
  1.TREENERI KUTSEKOOLITUSEST
  2.TIITLIVÕITLUSTE NORMIDE TÄHTAJAD
  3. NOORTELAAGRITE KORRALDAMISE KUUPÄEVAD
  4. VÄLISVÕISTLUSTEL OSALEMISE JA FINANTSEERIMISE ALUSED
  5. EUROOPA JUUNIORITE MV JA PÕHJAMAADE MV OSALEVATE NAISJUUNIORITE JA NOORTE SÜNNIAASTATE MUUTMINE.
  6. ÜHISRAHA KASUTAMISE EESMÄRK, PÕHIMÕTTED, KOGUMINE JA JAGAMINE.
  7. NOORTEPROGRAMMI PINGEREA MOODUSTAMISE NORMIDE ARVESTAMISE PERIOOD.
  8. BALTIMAADE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHENDI MUUDATUSED
  INFOKS:
  1. „BACK TO POOL“ PROJEKT
  2. MEIE VÄLISMAAL ÕPPINUD SPORTLASTE TAGASISIDE ÜRITUS(ED)
  3. KUJUNDUJUMISE TREENERIKUTSE OMISTAMISEST
  4. PÕHJAMAADE AVAVEE MEISTRIVÕISTLUSTE KORRALDAMISEST 2016
  5. ESMAABI ÜHISKOOLITUSTE KORRALDAMISEST EULi KAUDU
  6. EESTI UJUMINE 105 TÄHISTAMISEST

  OTSUSED PÄEVAKORRA PUNKTIDE KOHTA:

  1. TREENERI KUTSEKOOLITUSEST
  OTSUS – Ettepanek EULi Kutsekomisjonile: treenerid, kes soovivad tõsta kategooriat (alates EKRi 6-taseme taotlejast), võivad eksami asemel korraldada 45 minutilise koolituse eelnevalt komisjoniga kokkulepitud teemal.
  Infoks väljavõte EOK kutse andmise korrast, mille järgi antud punkt otsustati.
  7.3. Hindamise korraldamine
  7.3.1. abitreener, EKR tase 3; nooremtreener, EKR tase 4 ja treener, EKR tase 5
  7.3.1.1. teadmiste hindamise kirjaliku testi 20 spordi üldainete küsimust koos valikvastustega saadakse kutse andja poolt koostatud küsimuste andmepangast, 20 spordi eriala küsimust valikvastustega koostab kutsekomisjon;
  7.3.1.5. taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad kutsekomisjonid, üldreeglina pärast teadmiste hindamise kirjaliku testi sooritamist;
  7.3.2. vanemtreener, EKR tase 6
  7.3.2.1. spordi üldainete ja spordiala eriala suulise või kirjaliku eksami küsimused koostavad ja eksami formaadi üle otsustavad kutsekomisjonid;
  7.3.2.5. spordi üldainete ja spordiala eriala eksami sooritanud taotlejad lubatakse spordiala eriala praktiliste oskuste eksamile, mille vormide üle otsustavad kutsekomisjonid;
  7.3.3. meistertreener, EKR tase 7
  7.3.3.1. intervjuu läbiviimise läbiviimise formaadi üle otsustavad kutsekomisjonid;
  7.3.3.2. ekspertide kaasamise või spordiala erialaste praktiliste oskuste eksami vormide üle otsustavad kutsekomisjonid;
  7.3.4. eliittreener, EKR tase 8
  7.3.4.1. intervjuu läbiviimise formaadi üle otsustavad kutsekomisjonid;
  7.3.4.2. ekspertide kaasamise üle otsustavad kutsekomisjonid;
  5.5. Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.
  5.6. Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

  2. TIITLIVÕITLUSTE NORMIDE TÄHTAJAD
  OTSUS – Määrata võistluste normitäitmise tähtaeg vastava võistluse majutuse akrediteerimise eelviimase päeva järgi.

  3. NOORTEPROGRAMMI LAAGRITE KORRALDAMISE KUUPÄEVAD 2016
  OTSUS – I laager 03.-07.02.2016, II laager augustis 2016.
  Leida võimalus korraldada vähemalt 3 noortelaagrit aastas.

  4. VÄLISVÕISTLUSTEL OSALEMISE JA FINANTSEERIMISE ALUSED.
  OTSUSED:
  1. Jätta 2015/2016 hooajal sportlaste välisvõistluste finantseerimisel kehtima praegune kord – A-normi täitnud 100% EULi finantseerimisel, B-normi täitnud omafinantseerimisel.
  2. Töötada edasi ettepanekuga määrata uued tiitlivõistluste normid ja sellega koos ka uus võistluste finantseerimise kord A, B ja C normitäitjate lõikes. Vastava ettepaneku teeb peatreener Riho Aljand hiljemalt 15. septembriks Treeneritekogu juhatusele.
  3. Ettepanek EULi juhatusele – võtta 2017 eelarvesse ka Juunioride Maailmameistrivõistluste finantseerimine ainult A normi täitjatele.
  4. Võtta vastu välisvõistlustel osalemise ja finantseerimise kord hoojaks 2015/2016.
  1. EUL välisvõistlustele minevate sportlaste nimed esitab peatreener kuu aega enne võistluse akrediteerimise lõppu TrKJuhatusele, kes nimed kinnitab.
  2. EUL välisvõistlustele kaasamineva personali ettepaneku teeb peatreener TrKJuhatusele, kes nime(d) kinnitab. Kaasa sõidab EULi poolt määratud esindaja ja parima(te) sportlase treener(id) FINA punktide alusel.
  3. EUL kompenseerib ainult rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist – EM, MM, JEM, PMN, PM MV (ainult juuniorid), Balti MV.
  4. EUL kompenseerib A-normi täitnud sportlaste võistluste osaluskulud 100%, B-normi täitnud osalevad omafinantseerimisel.
  5. EUL kompenseerib välisvõistlustele kaasasõitva personali kulud 100% EUL esindajal, füsioterapeudil ja parima ujuja(te) treeneri(te)l FINA punktide alusel.
  6. Suurtel tiitlivõistlustel toimub võistlustele ülesandmine vastavalt juhendile – kas läbi EULi või klubi kaudu.
  7. Info kõikidel võistlustel osalemisest peab jõudma ka EULi üldmeilile, nii eelteade osalusest kui tulemused (link + väljavõte).
  8. Peatreeneril on kohustus koheselt kõik tiitlivõistluste juhendid koos oluliste tähtaegadega saata edasi klubidele ning üles panna EULi kodulehele.
  9. Klubidel on kohustus pidada kinni tähtaegadest ja olla kursis kõikide võistlusjuhendite- ja akrediteerimisdokumentidega, mis on EUL’I poolt klubidele välja saadetud.
  10. Peatreener saadab tiitlivõistlustele mineva info (reisiplaani, majutuseinfo, varustuse olemasolu jms) osalejatele hiljemalt 14 päeva enne väljasõitu.
  11. Juhul kui sportlane soovib reisida väljaspool delegatsiooni reisigraafikut, peab sportlase treener antud soovist teada andma peatreenerile esimesel võimalusel.

  5. EUROOPA JUUNIORIDE MV JA PÕHJAMAADE MV OSALEVATE NAISJUUNIORIDE JA NOORTE SÜNNIAASTATE JA REKORDITE MUUTUMINE.
  OTSUSED:
  1. Hooajal 2015/2016 on Juunioride vanuseklassi sünniaastad – T 1999-2000, P 1998-1999 ja Noorte vanuseklassi sünniaastad – T 2001-2002, P 2000-2001.
  2. Mitte muuta olemasolevaid rekordite arvestamise vanuseklasse.

  6. ÜHISRAHA KASUTAMISE EESMÄRK, PÕHIMÕTTED, KOGUMINE JA JAGAMINE.
  OTSUS – Treeneritekogu juhatuse koosoleku ettepanek EULi juhatusele – koguda 9% noorterahadest klubidelt, kasutades seda 2016 aasta Noorteprogrammi baasrahana ning ülejäänud tegevuse rahastamiseks vajalik osa jagada proportsionaalselt klubide vahel, vastavalt klubist Noorteprogrammi valitud sportlaste arvule.

  7. NOORTEPROGRAMMI PINGEREA MOODUSTAMISE NORMIDE ARVESTAMISE PERIOOD.
  OTSUS – Noorteprogrammi pingerea koostamise normide perioodiks on hooaeg ehk 1.september kuni suviste tiitlivõistluste lõpp.

  8. BALTIMAADE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHENDI MUUDATUSTEST.
  OTSUSED – Teha Baltimaade MV juhendi muudatusteks järgmised ettepanekud:
  1. Noorte arvestuses loobuda arvuliselt määratud võistkondadena võistkondlikust osalemisest
  2. Osalemise taseme piiranguks kehtestada võistlusele pääsemise ajalimiidid.
  3. Minna üle kolmeosalisele võistlusele 2+1 süsteem (1. päeva võistlusosa – hommikul + õhtul, 2. päeva võistlusosa – hommikul).

  INFOKS:
  1. „BACK TO POOL“ PROJEKT – Pille Tali tõstatas üle küsimuse, kas on probleem ja kui on, siis kuidas saada 20+ ujujaid tagasi võistlema?
  2. MEIE VÄLISMAAL ÕPPINUD SPORTLASTE TAGASISIDE ÜRITUS(ED)
  Eesti ujujad, kes on õppinud ja treeninud Eestist väljaspool, on avaldanud soovi enda kogemusi nii treenerite kui noorujujatega jagada. Esimene kokkusaamine kokku lepitud, võimalusel kaasata neid juba Haapsalu noortelaagrisse.
  3. KUJUNDUJUMISE TREENERIKUTSE OMISTAMISEST
  EULi poole on pöördunud Tallinnas tegutseva Spordiklubi Swan Nest treener Anton Rzanov (kes omab pedagoogilist kõrgharidust (koreograafia), treeneri kogemust ja on kahel korral osalenud Venemaal kujundujumise treenerite kursustel) sooviga sooritada EULi juures treeneri kutseeksam.
  On kokku lepitud, et Olga Pallo (kellel on kujundujumise treeneri kategooria) teeb 30 erialast küsimust, mille alusel saab EUL hakata pakkuma treenerikoolitust ka kujundujumises. Kujundujumise treenerieksam koosneb siis – Üldainete test + kujundujumise (eriala) test + vestlus.
  4. PÕHJAMAADE AVAVEE MEISTRIVÕISTLUSTE KORRALDAMISEST 2016
  Eesti korraldab 2016.aastal Põhjamaade avavee meistrivõistlusi. Selleks on kokku kutsutud esmane töögrupp – Andres Olvik, Bruno Nopponen, Kristiina Arusoo, Kaja Haljaste, Maire Aru, Karol Kovanen, Oliver Kontram ja Pille Tali. Esimene koosolek toimub 04. augustil 2015.
  5. ESMAABI ÜHISKOOLITUSTE KORRALDAMISEST EULi KAUDU
  Pille Talile ülesanne alustada ühiste esmaabikoolituste korraldamist EULi ujumistreeneritele, Tartus ja Tallinnas (klubide omafinantseerimisel).
  6. EESTI UJUMINE 105
  Pille Tali idee – korraldada ühel õhtul üle-eestiline ööujumine (koos teiste kultuuriliste/muusikaliste tegevustega ujulas) tähistamaks Eesti ujumise 105 aastat. Pille uurib klubide ja ujulate arvamust ja seisukohti ning töötab ideega edasi.
  Suur Eesti Ujumine 105 Gala ühendada 2015 aasta parimate Galaga – Pille Tali tegeleb.