Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosolek
  Audentes, Tondi 84, Tallinn
  19.veebruar 2015.a.
  Aeg: 10:30 – 14:00

  Osalesid: R.Aljand, S.Põlluveer, T.Meijel, B.Nopponen, K.Indrikson, P.Kulm, A.Kaasik

  Sisukord:

  1. Balti MV võistkonna moodustamisest.
  Leedu Ujumisliit ei ole siiani võistluste juhendit välja saatnud. Kui absoluutarvestuses saavad ujujad viimase hetkeni otsustada oma osaluse üle, siis noortel tuleb võistkonna moodustamiseks määrata tulemuste tegemise viimane kuupäev.
  Otsus: noorte võistkonda kandideerimisel arvestatakse tulemusi kuni 10.märts 2015

  2. Eesti MV programmi muutmine.
  Kehtiv 6-osaline programm on üldiselt klubisid rahuldanud. Küll aga on tehtud ettepanekuid muuta seda pikkade distantside viimasele päevale viimise osas. Arutelu käigus, kus ette oli antud üks muutusvartiant, jõuti otsusele:
  Anda muudatustega programm(id) treeneritele hindamiseks ja/või väljavalimiseks nii, et uus sobivaim programm käivituks 2016.a.-l
  P.Kulm tegi ettepaneku, võtta laiapõhjaliselt arutluse alla suviste noorte EMV läbiviimise eraldi võistlusena.

  3. Põhjamaade noorte MV võistkonna moodustamine.
  2015.a.-l osalevad T-2001-02 ja P-1999-00. Esimest korda on kehtestatud EUL toetuse saamise tingimuseks normatiivid. Arvesse lähevad tulemused kuni 17.06.2015

                             Tüdrukud                      Poisid
  1.päev 50 S         30,88                           28,25
    800/1500 V     9.31,61                      16.23,68
    100 V                 59,38                           53,35
    200 L               2.24,29                       2.13,53
    200 R               2.43,01                       2.24,74
  2.päev 50 R          34,31                          30,12
    400 KO            5.15,01                        4.44,56
    200 V               2.11,12                        1.56,69
    100 S               1.07,27                        1.00,67
    50 V                    27,81                           24,57
    100 L               1.05,50                           57,88
  3.päev 50 L          28,89                           26,40
    400 V              4.36,53                        4.09,25
    200 S              2.25,22                        2.12,54
    100 R              1.14,68                        1.05,58
    200 KO            2.28,84                        2.12,21

  4. Nn. noorterahade punktitabeli muutuste arutelu.
  Sisutihe töö toimus kahel suunal:
  1- Punktitabeli kohendamine vastavalt töögrupi tehtud muudatus-ettepanekutele – korrigeerida mõningate võistluste punktiväärtust ja vähendada rekordite rahalist arvestuslikke numbreid
  2- Punktiväärtuse arvutamise metoodika muutmine – kehtiva tabeli põhjal tekivad erinevates ”koridorides” punktidel erinevad rahalised väärtused. Nt. 2014.a. põhjal: osaluspunkti väärtus tulemuspunkti on vaid 66% ja TK-sportlase poolt toodud punkt moodustab vaid 40% tulemuspunktist. Samas on kogu punktitabeli loomise loogika lähtunud punktide samaväärsest ”hinnast” ja erineva tähtsusega tulemused/osalemised on reguleeritud/tasakaalustatud punktide arvuga.
  Vaatamata pikale väitlusele, ei jõudnud koosolekul osalejad ühisele otsusele. Küsimus tuleb järgnevale arutelule Treenerite üldkoosolekul 6.märtsil.

  5. Eesti MV ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste normid.
  Otsustati: Eesti MV uued normid hakkavad kehtima koheselt s.t. 19.02.2015.
  Rahvusvaheliste tiitlivõistluste A,B,C-normide tegemisel tuleb arvestada, et EUL-poolne toetus/finantseerimiskoormus ei suureneks. Esimese metoodikana võtta aluseks A-100%, B-50%, C-0%.

  6. Põhjamaade Ujumisföderatsiooni (NSF) aastakoosoleku kokkuvõte.
  R.Aljand andis ülevaate aastakoosolekul tehtud tööst ja muudatustest NSF võistluste juhendites. Vt. kokkuvõtet Koondise infost

  7. Eelarve 2015 (võistlused ja toetused)
  R.Aljand tutvustas EUL eelarve projekti võistluste ja toetuste osa.

  Riho Aljand
  Koosoleku juhataja ja protokollija