Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll

  18. detsember  2006.a. kell 11.00 Viru Keskuses

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Maripuu, Tõnu Meijel, Merli Didvig, Kaire Indrikson, Tiit-Urmas Reiter
  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

    Tiitlivõistluste normatiivid

  Kinnitati alljärgnev:

     Alates 1. jaanuarist 2007.a. pika raja tiitlivõistluste uueks A-normiks A+1%, mis rakendub ainult OM aladel
     B-normiks OM-i B-norm, kuid võistkonda arvamisel võib peatreener koostöös TrK juhatusega teha ka erandeid
     A norm garanteerib osaluse EUL finantseeringul
     B norm garanteerib osaluse omafinantseeringul
     Koondise koosseisu kinnitab TrKJ peatreeneri esildise põhjal
     Lühiraja tiitlivõistluste kandidaadid esitab peatreener koostöös TrK juhatusega (v.a. A-norm)

  Tehti ettepanek EUL juhatusele kinnitada Euroopa Juunioride Meistrivõistluste A normiks olümpiaaladel A+1% ja B normiks A+3%.

  2. Eesti Noorte Meistrivõistluste läbiviimine

  Otsustati Eesti Noorte MV 50m ujulas läbi viia koos täiskasvanute- ja juunioride MV-ga 1.-3. märtsini 2007.a.
  Lühiraja MV korraldamise kohta viiakse läbi hääletamine elektroonsel teel. TrKJ peab mõttekaks korraldada lühiraja Eesti Noorte MV eraldi võistlusena.
  Võeti vastu nõuded, mis peavad olema täidetud ka Noorte MV läbiviimisel:

    täiselektrooniline ajavõtt
    kohtunike vanus vähemalt 18. eluaastat
    autasustamispjedestaali ja- muusika olemasolu
    juhiti tähelepanu ka medalite suurusele

   Tõnu Maripuule anti ülesandeks välja töötada juunioride normid meistrivõistlustele pääsuks.

   3. Jooksvad küsimused

   Seoses muudatusega võistluskalendris viia Eesti Noorte MV 50m ujulas läbi 1.-3. märtsini 2007.a., anti EUL peasekretärile ülesandeks teha Leedu Ujumisliidule järelpäring Balti Noorte Matsi läbiviimiseks 9.-10. veebruaril 2007.a.

   Juhataja:                                                                      Protokollija:

   R.Aljand                                                                      M.Didvig