Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  17. juuni 2008.a. kell 12.00 EOK 

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Tõnu Maripuu, Merli Didvig, Kaire Indrikson, Tiit-Urmas Reiter

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1.       Noortesari 2009
  Kiideti heaks Kose UK soov üle tulla Põhjatsoonist Läänetsooni.
  Pandi treenerite sügisseminarile arutuseks:

    

   Teatevõistlused ? mitu võistkonda ühest klubist tohib osaleda

    

   Korraldada nn 3 tsooni klubidele (Pärnu, Türi, Paide, Haapsalu, Saaremaa, Hiiumaa) üks etapivõistlus oma tsoonis, eesmärgiga välja selgitada 3 tsooni moodustamise vajalikkus

    

   Teha vajalikud muudatused programmis, osavõtumaksus, parima ujuja määramisel jne

   2. Uute normatiivide vastuvõtmine
   Võeti vastu alljärgnevad otsused tiitlivõistluste normatiivide kehtestamiseks:
   A norm ? eelujumise/poolfinaali 8. koht + 3%
   B norm ?eelujumise/poolfinaali 8. koht + 6%
   Normatiivide kehtimise perioodiks üks olümpiatsükkel ? 2 + 2 aastat ? esimese kahe aasta järel muudatuste tegemise võimalus, kui vajalik.
   MM-i normatiiv ei tohi olla nõrgem kui EM-i normatiiv.
   Arvestada lisaks 12 kuu jooksul ujutud aegadele normatiivide täitmisel eelmise hooaja Eesti MV tulemusi.
   Tiitlivõistlustele lähetamise eelbroneeringud, ettemaksud jms on osapooltel kohustus täita vastavalt võistluste juhendis märgitud kuupäevadeks. Antud kuupäevadest ja vajalikest nõuetest teatab klubisid EUL sekreteriaat koheselt peale võistlusjuhendi ilmumist. Hilinenud ülesandmiste, broneeringute maksmiste vms korral ei ole EUL-il kohustust lähetada antud ujujat võistlustele.
   Põhjamaade juunioride MV normid kehtestada kahe viimase aasta võistluse parema neljanda koha aja järgi, samuti 4 aastaks, võimalusega teha 2 aasta möödudes parandusi, kui see osutub vajalikuks.
   Põhjamaade noorte MV-le normatiivide kehtestamise vajalikkus otsustada pärast 2008.a. võistluseid.
   Poolt 6 häält

   3. USA-s õppivate ujujate pääs tiitlivõistlustele
   T. Meijeli ettepanek anda võimalus USA-s õppivatele ja treenivatele ujujatele tiitlivõistlustele pääsuks normatiivide täitmine põhimõttel ? kui on täidetud pika raja EM/MM ?i normatiiv, annab see õiguse osaleda lühiraja EM/MM-il samadel alustel.
   Võeti antud ettepaneku suhtes ühine toetav hoiak, kuid lähetatavate ujujate finantseerimise osas leida vastastikused kokkulepped.

   Juhataja:                                         Protokollija:

   R. Aljand                                         M. Didvig