Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL TREENERITEKOGU JUHATUSE KOOSOLEK (laiendatud koosseisuga)
  16.07.2015 Kell 10.30 – 14.30 Kalev SPAs
  Osalesid: Riho Aljand, Ain Kaasik, Tõnu Meijel, Bruno Nopponen, Kaire Indrikson, Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik, Andres Olvik, Kaja Haljaste
  Puudusid (etteteatamisel): Merli Didvig, Peeter Kulm, Mihhail Krupnin
  Külalised: Mare Vierland, Aivi Kulla, Kaja Aljand, Karol Kovanen
  Koosolekut juhatas: Pille Tali
  Protokollija: Oliver Kontram
  Protokolli kinnitaja: Heidi Kaasik

  VÄLJASAADETUD PÄEVAKORD:
  1. TREENERITE ÜLDKOGU UUE JUHATUSE TÖÖGRUPID JA/VÕI VASTUTAJAD
  2..NOORTEPROGRAMM
  3. HAAPSALU LAAGER
  4. TREENERI KUTSEKOOLITUSEST
  5. TIITLIVÕITLUSTE NORMIDE TÄHTAJAD
  6. BALTIMAADE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHENDI MUUDATUSED:
  7. NOORTELAAGRITE KORRALDAMISE KUUPÄEVAD 2015/2016
  8. VÕISTLUSPROGRAMMI Splash Meet Manger KOOLITUSTEST
  9. KALENDER 2015-2016
  10. VÄLISVÕISTLUSTEL OSALEMISE JA FINANTSEERIMISE ALUSED AASTAKS 2016.
  11. EESTI KARIKAVÕISTLUSTE JUHENDI MUUTUSED
  12. LISAPUNKT: ETTEPANEK Registreerida NR teateujumises ka tüdrukutele.
  13. LISAPUNKT: KÜSIMUS Euroopa Jun MV -tel ja Põhjamaade Jun MV osalevate naisjuunioride ja noorte sünniaastate muutumisest.
  INFOKS:
  1. ÜLEVAADE SÜGISSEMINARIST
  2. „BACK TO POOL“ PROJEKT
  3. MEIE VÄLISMAAL ÕPPINUD SPORTLASTE TAGASISIDE ÜRITUS(ED)
  4. KUJUNDUJUMISE TREENERIKUTSE OMISTAMISEST
  5. PÕHJAMAADE AVAVEE MEISTRIVÕISTLUSTE KORRALDAMISEST 2016
  6. ESMAABI ÜHISKOOLITUSTE KORRALDAMISEST EULi KAUDU

  VASTUVÕETUD ÜLDISED OTSUSED:

  1. Jätta välja punkt 11. Karikavõistluste juhendimuudatused ning täiendada otsuste tegemiseks vastavat materjali.

  2. Nimetada EULi seeniorujumist ingilise keelse sõnaga masters, soovitavalt kaldkirjas.

  3. EULi Aukohtu rolli täidab vajadusel EULi juhatus, info ja teemakirjeldused saata eelnevalt Oliver Kontramile.

  4. Treenerite kogu juhatuse ettepanek EUL juhatusele – määrata hooajaks 2015/2016 juuniorite vanuseklassid järgmiselt: poisid 1998-1999 ja tüdrukud 1999-2000 ning vastavalt noored: poisid 2000 ja nooremad ja tüdrukud 2001 ja nooremad.

  5. Aja lõppemisel jätkata käsitlemata jäänud päevakorrapunkte (4, 5, 6, 7, 10, 11, 13) ja infot järgmisel koosolekul. Pille Talil saata laiali uus koosoleku kutse.

  OTSUSED PÄEVAKORRA PUNKTIDE KOHTA:

  1. TREENERITE KOGU UUE JUHATUSE TÖÖGRUPID JA/VÕI VASTUTAJAD
  OTSUSTATI:
  Luua Eesti Ujumisliidu juurde allpool olevad töögrupid, töögruppide Treeneritekogu juhatuse poolsed kontaktisikud ja antud isikutel koostada töögrupp, tegutsemise alused ja tegevuskava.
  Töögrupid tegutsevad koos EULi administratsiooniga – tegevjuht, spordijuht, peatreener.
  1.SAAVUTUSSPORDI TÖÖGRUPP – töö sisuks saavutussportlaste (ka noored ja juuniorid) ja Eliidi eesmärgid ja plaanid, treenerite valik, stipendiumid, koondise tegevus.
  Töögrupi koordinaatoriks peatreener, antud juhul Riho Aljand.
  2. KLUBITEGEVUSE TÖÖGRUPP – tegevus klubilisel tasandil, tegevused, mis jäävad väljapoole saavutussporti.
  Töögrupi koordinaatoriks Tõnu Meijel.
  3. KUTSE – ja KOOLITUSKOMISJON (jääb vastutama ka teiste koolitusvajaduste eest)
  On juba eelnevalt valitud, uus koosseis vajab kinnitamist EULi juhatuse poolt.
  Komisjoni kuuluvad hetkel:
  Karol Kovanen, komisjoni esimees
  Rein Haljand
  Vladimir Kunitsõn
  Ain Kaasik
  Toomas Tõnise
  Riho Aljand
  Kersti Rodes
  Uute liikmetena valitud treenerite üldkogu poolt:
  Kaire Indrikson
  Kaja Haljaste
  Karol Kovanen tegi ettepaneku Pille Talil antud komisjoni töökord üle vaadata. Samuti avaldas Karol soovi ennast sellest kogust taandada.
  4. VÕISTLUSTE KORRALDAMISE TÖÖGRUPP – kohtunike tegevus, kohtunike koolitused, juhendite ja määruste järgimine, võistluskorralduse kontroll, võistlustelt laekunud kaebuste/ettepankute lahendamine.
  Töögrupi koordinaatoriks Mihhail Krupnin (kes on valitud kohtunike töögrupi juhiks juba varem).
  5. KALENDRI TÖÖGRUPP – EULi kalendri koostamine, juhendite koostamine.
  Töögrupi koordinaatoriks Kaja Haljaste.
  6. AVAVEE- , TALI- , JA MASTERSUJUMISE TÖÖGRUPP
  Töögrupi koordinaatoriteks Bruno Nopponen ja Andres Olvik.
  7. SPORTLASKOGU
  Töögrupi juhiks Andres Olvik.
  EELARVEKOMISJONI ei ole vaja luua, ettepanek EULi juhatusele – treenerite kogu juhatus soovib tutvuda ja kaasa rääkida eelarve otsese spordiosa rahastamise koha pealt.

  2. NOORTEPROGRAMM (NP)
  OTSUSTATI:
  1. Noorteprogramm hõlmab ainult noori, mitte juuniore.
  2. Sportlaste hulk kuni 15 poissi, 15 tüdrukut.
  3. Valikukriteeriumiks Rudolphi punktid kõikide alade alusel.
  4. Nimekiri koostatakse nädala jooksul pärast hooaja viimast suvist tiitlivõistlust.
  5. Paremate tulemuste saavutamisel võib nimekirja muuta treenerite kogu otsusel ka jaanuaris, peale talviseid Eesti lühiraja meistrivõistlusi.
  6. Nimetada antud sportlasi Järelkasvutiimiks ning anda nende nimedest ning tegevusest jooksvalt infot ka üldsusele.
  7. Noorteprogrammi juhib peatreener.
  8. Vastavalt ülaltoodud punktidele ning juba olemasolevale Noorteprogrammile, töötada välja täpne tegevusprogramm aastaks 2016.
  9. Arutada võimalust, et juhatuse poolt pakutud Ühisraha 12% (10 000 eur) vähendada 9% -ni ning suurendada nende klubide osa, kelle sportlased hetkel Noorteprogrammi kuuluvad.

  3. HAAPSALU LAAGER
  25.-30.08.2015 laager Haapsalus, broneeritud 70 kohta.
  OTUSTATI:
  1. Laager korraldada tasuta ainult noortele Noorteprogarammi põhimõtete alusel – 15 poissi + 15 tüdrukut, tüdrukud sünniaastaga 1999-2003 ja poisid 1998-2001. Selleks kasutada Tallinna Sadama Noorteprojekti raha.
  2. Riho Aljand koostab sportlaste pingerea vastavalt Noorteprogrammi põhimõtetele.
  3. Ülejäänud 35 kohta – 17(16) poissi+17(16) tüdrukut, vastavalt edasisele pingereale.
  4. Laagri treeneriteks – Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik ja Riho Aljand. Riho leiab lisaks veel ühe treeneri.
  5. Füüsilise ettevalmistuse treeneriks kutsuda Marko Sildoja, kes tegeleb kõikide laagri sportlastega.
  6. Tasulise grupi lapse hind Haapsalu laagris 150 eur.
  8. VÕISTLUSPROGRAMMI Splash Meet Manger KOOLITUSTEST (Lenex) kõik nõus.
  Marko Tiidla IT pool ja Mihhail Krupnin basseini osa.
  EULi ettepanek – korraldada septembri jooksul. 1. koolitus hommikul 2. koolitus pärastlõunal
  1. koolitus – Võistlusprogrammi koolitus algajatele (eelkõige nendele, kes pole veel kodagi võistlust selle abil korraldanud) ning seda peaks tegema kindlasti Tallinnas ja venekeelse tõlgiga kuskil Ida-Virumaal (nt Jõhvi). Aega võtab ilmselt vähemalt 6 ak/t.
  2. koolitus – Võistlusprogrammi koolitus edasijõudnutele, eelkõige nendele, kellel on juba võistluseid korraldatud ning tekkinud küsimusi. Lisaks oleks igatahes kasulik ka 1. koolituse seltskonnale. Seda võiks teha näiteks Tallinnas ning see võtab aega u 3-5h oleneb küsimustest ja osalejate arvutioskuse tasemest.
  3.individuaalne võistlusprogrammi koolitus täisautomaatse ajavõtusüsteemiga võistluse läbiviimiseks, koos live tulemuste ja videopildiga. Seda korraldaks alles EUL vajadusel ning soovil, lisaks peab enne otsima inimese, keda välja koolitada.
  OTSUSTATI:
  Koolitus vajalik, alustada koolituse korraldamisega.

  9. KALENDER 2015-2016 – Kas on kõik olemas? Mis formaadis kodukale? Kuidas juhendid, kas linkide kaudu klubide lehele? Kõik sündmused ühte kalendrisse?
  EUL ettepanek – kasutada Google kalendrit, võimalusel filtreerida.
  Lisaettepanek – Merli: Kalendri sees tekitada igale võistlusele juhend, stardiprotokoll, tulemused, live timing, pildid alamlink. Programmeerida kalender kodulehe arendaja poolt päeva, nädala, kuu ja aasta vaatega.
  OTSUSTATI:
  1. Kalender koostada üldkalendrina, kõik tegevused ühte tabelisse.
  2. Kasutada Google kalendrit.
  3. Oliver Kontram uurib võimalust võistluste eraldi filtreerimiseks.

  12. LISAPUNKT: ETTEPANEK Kaire Indrikson – Registreerida eesti noorte rekordeid teateujumises ka tüdrukutele. Heidi Kaasik – muuta tütarlaste- naiste rekordite tabel sarnaseks poiste – meeste omaga , s.t. tütarlaste (13-14.a.) ; noorte (15-16.a.); juunioride (17-18.a.) ja 19.a.ja vanemad on täiskasvanud – edetabelite näol on olemas materjal parimate ujujate poolt selles lisatavas vanuses tehtud tulemuste osas ning need võib normatiividena kasutusele võtta
  OTSUSTATI:
  1. Nõus ettepanekuga, tehnilised tingimused (normid) tuleb edasi välja töötada Riho Aljandil.

  INFOKS:
  1. ÜLEVAADE SÜGISSEMINARIST – (esialgne plaan, aeg, koht ning esimese päeva kava paigas)
  AEG: 05.- 06.09.2015 (laupäev, pühapäev)
  KOHT: Noorus Spa, Narva Jõesuu
  TEEMA: – 13-16 aastaste noorujujate treeningmetoodikast, füsioloogiast, jõutreeningutest, toitumisest ja motivatsioonist.
  Laupäev, 05.september
  10.30 – 11.00 Kogunemine, registreerimine, tervituskohv
  11.00 – 12.30 Andrei Vorontsov
  LTAD – preparation of sports reserve in swimming: UK vs Russia and some other countries (organization; structure & content).
  12.30 Kohvipaus
  12.45 – 14.15 Andrei Vorontsov
  Periodization of Multi-Year Training/Long Term Athletic Development in swimming.
  14.30 Lõunapaus, majutumine
  15.30 – 17.00 Andrei Vorontsov
  Pre-competitive training and taper in elite swimmers: examples and analysis.
  17.00 Kohvipaus
  17.15 – 18.45 Andrei Vorontsov
  Swimming Training: energy zones, training workloads and other training categories.
  18.45 – 19.30 Küsimused, vastused, arutelu.
  20.00 Õhtusöök
  Pühapäev, 06.09
  09.30 – 10.00 Arena uute toodete esitlus
  10.00 – 11.30 Noorsportlaste motivatsioonist ja psühholoogilisest ettevalmistusest – Jorgen Matsi
  11.30 Kohvipaus
  11.45 – 13.15 Teema jätkub..
  13.15 Lõunasöök, tubade vabastamine
  14.00 – 15.30 Teema jätkub