Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  15. aprill 2008.a. kell 12.00 EOK 

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Tõnu Maripuu, Merli Didvig, Kaire Indrikson
  Puudus: Tiit-Urmas Reiter

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. Ettepanek Noortesarja tsoonide muutmiseks
  Arutati Kose SK ettepanekut ja Pärnu Raba pretensiooni seoses Noortesarja kehtivate tsoonidega.
  Paluti peasekretäril anda ülevaade 2007/2008 hooajal tsoonides osalenud klubide sportlaste arvu kohta ning saadud info põhjal kaaluda ettepanekut moodustada kolmas tsoon Lääne- ja Kesk- Eesti klubidest.

  2. Euroopa juunioride MV ja Põhjamaade Noorte MV
  Otsustati teha ettepanek Heidi Kaasikule Euroopa juunioride MV projektijuhi kohale.
  Tehti ettepanek JEM-ile A normatiiviga sõitvate võistlejate Koperi laagri kulud katta 100%, k.a. treener/esindaja kulud.
  Põhjamaade Noorte MV koosseisude jooksev jälgimine ja varustuse hankimine määrati tööülesandeks Merli Didvigule.
  Kinnitati PNM-le viimane kandideerimise tähtaeg ? koondis moodustatakse 1. juuni seisuga 50m basseinis elektroonilise ajavõtuga ujutud aegade põhjal

  3. Ülevaade Lühiraja MM-ist ja Euroopa MV-st
  Ülevaate Manchesteris toimunud Lühiraja MM-ist ja Hollandis toimunud Euroopa MV-st andis peatreener Tõnu Meijel.

  4.     Ülevaade OM projektist
  T. Meijel andis ülevaate OM normatiivi täitnud ujujate tegevusplaanist Pekingi olümpiani ja ujujate varustamisest Arena võistlustrikoodega.

  5. Normatiivide kujundamise põhimõtted
  TrKJ arutas põhimõtteid, milledest lähtudes koostada tiitlivõistluste normatiivid eelseisvaks olümpiatsükliks.
  Arutati võimalust 8 koht + 3% A normatiiviks, et välistada mõnede alade 16. koha nõrgast tulemusest tulenevat nõrka normatiivi. (Vt tabel)
  Arutati ka normatiivide täitmise perioodi pikkust ja jardi tulemuste konverteerimise võimalust normatiivide täitmiseks.

  Juhataja:                                               Protokollija:

  R. Aljand                                               M. Didvig