Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosolek
  Treenerite Ümarlaud
  Audentes, Tondi 84, Tallinn
  15. jaanuar 2013. aasta

  Osalesid: R. Aljand, T. Maripuu, K. Indrikson, B. Nopponen, M. Didvig
  Treenerite Ümarlaud: K. Haljaste, M. Vierland, H. Kaasik, O. Labzin, S. Põlluveer

  Sisukord:

  1. Rahvusvahelised tiitlivõistlused.

  a) Maailmameistrivõistlustel osalemine ? küsimus EUL juhatusele ? kas EUL rahastab MM normitäitmisi vastavalt FINA poolt seatud A ja B normile. ? vastuse saab 2013 eelarve moodustumise käigus. Järgmine EUL juhatuse koosolek toimub 30/31.01
  b) MK etapid, Põhjamaade preseenioride MV tasemenormid ? otsustada tasemenormide tegemine peale 2013. aasta võistluseid. Esialgne seisukoht oli, et norme mitte rakendada. Treenerid peavad ise tunnetama oma sportlaste tasemelist sobivust võistlusele.
  c) Universiaad ? osaleda saab kaks ujujat alal. Toomas Kleesmendi poolt on saadetud klubidele info tähtaegade jms kohta. ? Üldjuhendis ei ole kirjas, kuidas elimineeritakse sportlased kui osavõtusoovijaid on üle 1000. EUL saadab Akadeemilisele Spordiliidule registreeritud sportlased pingereas.
  d) Juunioride MM ? 26.-31. august 2013.a. ? hetkel kaaluvad osalemist USK (H. Reinsalu) ja TOP (Karleen Kersa). Tõsiseks katsumuseks saab harjumuspäratu ettevalmistus juuli-augustikuus. TrKJ ülesandeks normatiivide väljatöötamine olemasoleva skeemi järgi.
  e) Baltimaade MV ? broneeritud Tartu hotelli 100 kohta, klubidel palutakse saata majutussoovid EUL sekretariaati. Võistlustel stardimaksu ei ole.
  Noortekoondis moodustatakse 23.02.2013.a. seisuga, aluseks nii 25m kui ka 50m ujula tulemused.
  f) ENOF ? eeldatavalt on nimeline ülesandmine mai lõpus. Info saadetakse EUL liikmetele kohe, kui EOK-lt täiendavad materjalid saabuvad.
  g) Eesti-Soome maavõistlus – koondis moodustatakse 50m ujula tulemuste põhjal. Ettepanek EUL-le: rentida USK-lt elektroonilised seinad 50m distantside jaoks.

  2. Audentese laagrid
  8.-13. aprill poiste laager P 95-98 – 15 ujujat, treener K. Indrikson, M. Krupnin
  15.-20. aprill tüdrukute laager T 00-97 15 ujujat treeneriteks H. Kaasik, M. Vierland
  1.-6. aprill täiskasvanute laager. Maksimaalselt 12 ujujat. Teha ettepanek T. Meijelile treeneri koha täitmiseks.
  22.-27. aprill Noortesarja laager, treener M. Didvig P 99-01 ja T 00-02
  Treeneri tasu 250 EUR, kulu kantakse osalevate ujujate klubide vahenditest

  3. Ühistreeningud
  2013. aastal toimuvad ühistreeningud ? 2.02; 9.02; 16.02; 2.03; 30.03; 6.04; 13.04; 20.04; 27.04; 4.05; 11.05; 18.05; 1.06; 15.06

  4. Rekordkatsed
  Palve klubidele jälgida rekordkatse eelteatamise korda.
  Ettepanek: Eesti rekordeid saab ujuda võistlustel, kus on olemas EUL poolt aktsepteeritud referii ja võistlus on lahtine (osalevad mitme klubi sportlased)

  5. TrKJ valimised
  Uus kord on saadetud klubidele.

  6. Noorte OM projekt
  Ei ole saadud vastust finantsvahendite saamiseks antud projektile.

  7. Lisaküsimused
  a) Palve T. Kleesmentile saata klubidele noortespordi rahade jaotuspõhimõtte tabel.
  b) Eesti Karikavõistluste juhendi arutelu. Muuta teatevõistlused 2+2 vormi, iga klubi võib välja panna 2 võistkonda, arvesse läheb üks võistkond.
  c) S. Põlluveeri ettepanek arutada EUL aasta parimate autasustamise peole kutsutavate inimeste põhimõtteid.

  Koosoleku juhataja:
  R. Aljand

  Koosoleku protokollija:
  M. Didvig