Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Treenerite kogu juhatuse koosoleku protokoll

  12.09.2006, Viru Keskuses

  Osalesid: R. Aljand, T. Meijel, K. Indrikson, M. Didvig, T.-U. Reiter, T. Maripuu
  Juhatas: R. Aljand
  Protokollis: M. Didvig

  Päevakord:

  1. Üldjuhendi muudatused
  2. Kuremaa sügisseminar 16-17.09.2006
  3. Helsingi EM normatiivid
  4. Audentes
  5. Mis küsimused võtame hooaja tööplaani?
  6. OM-normatiivid

  1.1.  Üldjuhendi prg. 16 p. 6 muuta sõnastust ?kalendriaasta lõpuni? uue sõnastusega ?hooaja lõpuni?.

  1.2.  Eesti MV programmis viia sisse järgmised muudatused:

     jätta ära pikal rajal 4x50m teateujumised
     lubada teateujumistesse igast klubist 1 võistkond
     tõsta stardimakse ? ind. start 40.- , teateujumine 60.- (hääletas poolt 5, vastu K. Indrikson)

  Nimetatud muudatused esitada EUL juhatusele kinnitamiseks.

  2.        Esmakordselt planeeritava sügisseminari ettevalmistusest andis ülevaate R. Aljand.
  Registreerunuid 45 inimest, mis on oodatust enam. Ettekandja lisas ka seminari programmi.

  3.        Helsingi EM normatiivide arutelul tegi T. Meijel ettepaneku muuta kehtivaid norme alates dets. 2006. Uuteks normideks pakkus ta A=A+1% ; B=A+3%. Põhjuseks EM toimumise lähedus. Kuid pidas vajalikuks rakendada neid norme ka järgmisel hooajal. R. Aljand pakkus rakendada Helsingi EM-l B-normina kehtivat J-normi ja A-norm jätta muutmata. Põhjendus- eelarvesse võib tekkida defitsiit A-normi muutmisel; B-normi langetamisel pääseb osalema oma alale piisavalt palju ujujaid, et mitte tegeleda teateujumiste komplekteerimisel ainult selleks otstarbeks ujujate toomisega Helsingisse. M. Didvig pakkus Helsingis rakendada A1 ja J-norme. Hääletas – A ja J normi poolt 4 ; A1 ja B3 normide poolt 1, A1 ja J normide poolt 1.
  Otsus: EM 2006 lühirada ? pääsunormina kehtivad A ja J normid. Põhimõtteliselt nõustuda normide muutmise vajalikkusega lähitulevikus.

  4.        Audentese ujula valmib 2007. novembriks. Meil on tark esitada omapoolne projekt Audenteses ujumisosakonna avamiseks. Teema tähtsust arvestades loodi selle küsimuse lahendamiseks töörühm koosseisus: R. Aljand, T. Meijel, T.-U. Reiter, K. Indrikson, M. Didvig, S. Põlluveer.

  5.        Toimus arutelu vajalike teemade TrKJ tööplaani lülitamiseks. Järgmistel nõupidamistel arutada:

     Põhjamaade juunioride MV A-normi muutmine (K. Indrikson)

     Lühiraja EM ja MM normide erinevuste tasandamine

     Teateujumiste normide väljatöötamine

     Klubide koduvõistluste programmide omavaheline kooskõlastamine (T. Meijel)

     Eesti MV programmid

  6.        OM 2008 normide moodustumise kohta andis ülevaate T. Meijel. On toimunud EUL ja EOK ühiskoosolek, kus arutati põhimõtteid OM-le pääsemiseks ja ka finantseerimisest OM-le ettevalmistumiseks. Jõuti kookuleppele, et 2008 Pekingi OM-le pääsemiseks kinnitatakse FINA ?B? normatiiv. Täpsed numbrilised normid avalikustavad ROK ja FINA septembrikuu jooksul.

  Protokollija:                                                                  Juhataja:

  M.Didvig                                                                      R.Aljand