Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • TREENERITE KOGU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

  Toimumise aeg ja koht: Tallinn, Viru keskus, 12. jaanuaril, kell 11.00-13.00

  Osalejad: Oleg Labzin; Heidi Kaasik; Dmitri Kapelin ja Tõnu Meijel

  Koosolekut juhatas: Oleg Labzin
  Protokollis: Tõnu Meijel

  Päevakord:
  1. Balti MV ja Balti Matð 2006. a.
  2. Muutunud olukord HTM stipendiumite süsteemis
  3. 2005. a. rekordite preemiasumma eraldamine EUL poolt
  4. Programmikomisjonis esile kerkinud ettepanek Eesti Noorte MV korraldamisest järgmisel hooajal
  5. Tulevikuvisiooni moodustamisest seoses võimalikust AUDENTESE kooli juurde ujumise osakonna loomisest
  6. Seisukoha võtt võistlusmääruste trükisega esitatud arvete kohta
  7. Jooksvaid küsimusi

  Otsustati:

  1. Peeti parimaks variandiks, kui võistlused korraldatakse vastaval EUL võistluskalendrile. Eriti peaksime hoidma kinni noorte võistluste korraldamisest Lätis. Esimene pakkumine Balti MV täiskasvanutele oleks 10.-12. märts ja teine siis juba halvimal juhul 12.-14. mai, kuid juba 50 m ujulas. Kui noorte matð ei peaks sobima ettenähtud ajal, siis järgmine variant oleks samuti märtsikuus nagu täiskasvanutel. Ning viimane variant oleks ise võistlused korraldada Tallinnas, kõik koos 10.-11. märts Nõmmel.

  2. EOK Infopäeval teatas hr. T. Tõnise muutustest HTM stipendiumite süsteemis. EUL-le on eraldatud 25 kohta nominaalväärtusega 18.000.- krooni aasta peale. Summade suurendamine ja vähendamine ei ole lubatud.
  Kuna Stipendiumikomisjon koguneb 16. jaanuaril, kell 11.00, siis oli arutlemisel Tr. Kohu Juhatuse liikmete ettepanekud. Lõplikult jäeti ettepanekute võimalus komisjonile, mille siis Tr. Kogu Juhatus kinnitab. Tr. Kogu Juhatuse liikmete arvamused:
  Margit Viilep – Kehtestada erineva suurusega stipendiumid
  Heidi Kaasik – Noorte osa peaks jääma enam-vähem praegusele tasemele
  Dmitri Kapelin ? 12 poissi+12 tüdrukit+1 Wild Card või 12 Gümnaasiumi+12 Põhikooli+1 Wild Card
  Oleg Labzin – Et vältida pidevaid võimalikke süsteemisiseseid muutusi kehtestada lihtne süsteem – 25 parimat olenemata vanusest
  Tõnu Meijel – 20 parimat + 5 Wild Card. Wild Card´i määramisel arvestada perspektiivikust, arengut, pääsu koondistesse, võistlemist koondises ja ka võimalust ühe või kahe ala silmnähtavalt head summat.

  3. Arvamus üksmeelne – jätkata samas vaimus nagu eelmisel aastal, seega maksta klubidele täies ulatuses. /T. Meijel lisas, et alates 2005.a. hakatakse maksma stipendiumitena ülikõrgete tulemuste eest otse sportlastele – nagu näiteks Jana ja Martti/

  4. Kuna ka programmikomisjon ei ole jõudnud antud küsimuses üksmeelele ning A. Divisenko ja H. Kaasik ning O. Labzin pidasid ettepanekut tooreks, otsustati, et Tõnu Meijel teeb selles küsimuses omapoolsed täpsustavad ettepanekud ning koondab programmikomisjonis arutlusel olnud arvamused hiljemalt 15. veebruariks.

  5. Peeti vajalikuks pidada esmatähtsaks ujumise kui spordiala huvisid. Kindlasti ei rahulda lihtne osakonna avamine ning stipendiumite kadumine. Esmatähtsusega küsimusega on osakonna suurus, treening- ning õppimistingimused ning treenerite kaadri komplekteerimine. Oodatud on avalik diskussioon ning klubide esindajate arvamused ning ettepanekud selles küsimuses. Kõne all on osakonna avamine ujula valmimise järel 2007. a. septembrikuust.

  6. Mitmetelt klubidelt on laekunud pretensioone arvete üle seoses EUL üllitisega ?Võistlusmäärused?. Klubide raamatupidajaid viis segadusse arvel olnud märge lepingute kohta selles küsimuses ning millest koosneb väljaandele kehtestatud hind.
  Et vältida tulevikus sarnaseid arusaamatusi, peeti õigeks liikmeskonda ette teatada ning arvestada tellimisi.

  7. Jooksvad küsimused: Noorte MM ja sellest osavõtt. Praegu on projekti tasemel otsustatud osavõtt 1-2 ujujaga. Peeti vajalikuks siiski kehtestada normid ja arvestada eelarves võistkonna lähetuskuludega. Vähemalt Treenerite üldkoguks peaks olema ettevalmistatud normatiivid.

  Kuna hr. U. Jaamuli poolt esitatud muutused noorteraha eraldamise süsteemis ei olnud päevakorras /projekt avaldati mõned päevad tagasi ja vastavalt kehtivale printsiibile hooaja keskel ning tagantjärgi muudatusi ei tehta/, siis see teema lükkub järgmiste koosolekuteni.

  Protokollija Tõnu Meijel