Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll

  11. juuni kell 12.00 EOK

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Merli Didvig, Kaire Indrikson, Tiit-Urmas Reiter, Tõnu Maripuu. Hääleõiguseta –  peasekretär T. Kleesment

  Juhataja: Riho Aljand

  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. Juunioride EM-i võistkonna kinnitamine
  Kinnitati Euroopa juunioride MV koondis
  Ujujad:
  K. Raigla, V. Romanov, E. Tuvike, M. Gusseva, K. Sepp, K. Vapper, K. Tõnning
  Treenerid:
  T. Partõka, B. Nopponen, H. Kaasik
  Esindaja:
  G. Tõnning

  2. ENOP-i koondise kinnitamine
  Tüdrukud:
  M. Pallas, M. Paas, L. Lodi, J. Smirnova, A. Kurenkova, A. Põder
  Poisid:
  P. Narõskin, I. Parubtsitsen, M. Mirt, J. Laanmäe, M. Arru, M. Tiidla
  Treenerid:
  T. Maripuu (esindaja), A. Divissenko, A. Jaal

  3. Noortesarja korraldus
  Otsustati:
  1. Nimetada põhjatsoon ümber idatsooniks ning Kose UK, Paide UK, Türi UK, Raba UK ja Pärnu SK läänetsoonist üle viia idaatsooni
  2. teha ettepanek UK Briisile läänetsooni ja TUK-ile idatsooni läbiviimiseks
  3. noortesarja finaali sisse viia alljärgnevad muudatused:
  – finaali esimese osa algus kell 11.15, sissepääs ujulasse kell 10.30
  – teise võistlusosa lõpus 8×50 vabalt teateujumine, osaleda saavad igast vanuseklassist üks poiss ja üks tüdruk (teatevõistluses võivad osaleda ka individuaalaladel finaali mittepääsenud ujujad)
  – eriauhinna määramise aluseks kahe erineva distantsi FINA punktide summa
  – finaali osavõtumaksuks määrati 175.-, mis on kohustuslik kõigile osalejatele. Treeneritel võimalus osta lisaks eraldi söök või võistlussärk
  – finaali toimumisajaks määrati 23. mai.
  – 15. aprilliks vajalik III etappide esitamine EUL sekretariaati
  – 18. aprillil ilmuvad finaalide esialgsed nimekirjad
  – 1. mai viimane finaalist loobumiste esitamise tähtaeg
  – 15. mai lõplik finaalide kosseis koos kahe varuga, kust loobumine on lubatud hiljemalt 30min enne võistlusosa algust. Hilisema loobumise või loobumisest mitteteatamise korral tühistatakse kõik antud ujuja finaalis ujutud tulemused

  4. 2007/2008 kalenderplaan

  Viidi sisse muudatus ? 23. mai Noortesarja finaal ja 27. juuni Keila Cup

  Otsustati teha ettepanek EUL juhatusele trahvimäärade sisseviimiseks hilinenud võistluste esitamisega hooaja kalenderplaani:
  1000.- rahvusvaheline võistlus
  500.- Vabariiklik võistlus
  250.- klubi võistlus
  K. Indriksoni ettepanek: 100.- klubi võistlus

  5. Jooksvad küsimused
  määrati sügisseminari kuupäev 8.-9. september
  – arutati T. Kleesmendi ettepanekut: viia sügisseminaril läbi võistlusprogrammi Meet Manager koolitus treeneritele ja nõuda edaspidi klubidelt võistlusprotokollide esitamist Meet Manager programmis
  – T. Kleesmendi tegi ettepaneku nõuda venekeelsete nimedega laste litsentsinimekirjaga koos ka nende passikoopiad, et garanteerida ujujate nimede õigekiri ladina tähtedega
  – Arutati  jooksvate edetabelite pidamiseks lepingulise töötaja kaasamist. Leiti, et sellisel juhul vabaneb peasekretäril tööaega, mida saaks ratsionaalsemalt kasutada liidu juhtimise parandamiseks. Seega teeb  TrKJ EUL juhatusele ettepaneku leida parimad lahendused küsimuse lahendamiseks.
  Kinnitati TrKJ varasemat ettepanekut EUL juhatusele: Tiitlivõistlustel A-normi täitnud sportlastele, kes eelnevalt olid täitnud B-normi, võistlussõidu kompenseerimine EUL vahenditest

  Juhataja:                                                       Protokollija:

  R.Aljand                                                        M.Didvig