Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • EUL Treenerite kogu juhatuse koosolek.
  09.09.15, kell 11.00 – 14.30 EULi koosolekute ruumis

  Osalesid: Bruno Nopponen, Tõnu Meijel, Andres Olvik, Ain Kaasik, Siiri Põlluveer, Heidi Kaasik, Mihhail Krupnin, Riho Aljand, Karol Kovanen, Pille Tali

  Puudusid: Peeter Kulm, Kaja Haljaste, Merli Didvig, Kaire Indrikson.

  Koosolekut juhtis ja protokollis: Pille Tali

  Päevakorra punktid ja otsused:
  Otsustati võtta päevakorrast välja kõik juhendeid puudutavad punktid. Saata need tagasi vastavale Kalendri ja juhendi töögrupile lõplike otsuste tegemiseks ning siis uuesti TrKJ-le kinnitamiseks esitada. Lisada juurde ka Noortesarja 2015/2016 juhendi üle vaatamine.

  1. Juunioride EM 2016 a normid
  Vt. protokolli tabelit

  2. Põhjamaade Noorte MV 2016 finantseerimise alused.
  – A-normi täitnud vastavalt võistlustele eraldatud eelarvele
  – Esindaja 100% EULi finantseerimisel
  – Parim treener 100% EULi finantseerimisel
  – Tasemenormi täitnud omaosalusega
  – Lisatreener (vajadusel) valitakse TRKJ otsusega, finantseeritakse osalejate vahenditest
  – Lisatreener määratakse kui grupis on üle 15 lapse täiskasvanu kohta

  3. EULi töögruppide koosseisude kinnitamine esitamiseks EULi juhatusele.
  KLUBITEGEVUSE TÖÖGRUPP – tegevus klubilisel tasandil, tegevused, mis jäävad väljapoole saavutussporti. Töögrupi koordinaatoriks Tõnu Meijel. Liikmed valitakse ja kutsutakse kokku jooksvalt, vastavalt vajadusele ja tegevusele.
  VÕISTLUSTE KORRALDAMISE TÖÖGRUPP – kohtunike tegevus, kohtunike koolitused, juhendite ja määruste järgimine, võistluskorralduse kontroll, võistlustelt laekunud kaebuste/ettepankute lahendamine.
  Töögrupi koordinaatoriks Mihhail Krupnin, liikmed Kaire Indrikson, Toomas Kleesment.
  KALENDRI TÖÖGRUPP – EULi kalendri koostamine, juhendite koostamine. Töögrupi koordinaatoriks Kaja Haljaste, liikmed Aivi Kulla, Mihhail Krupnin.
  AVAVEE- , TALI- , JA MASTERSUJUMISE TÖÖGRUPP – Vastavate alade kalenderplaanide koostamine, võistluste korraldamine jne. Töögrupi koordinaatoriteks Bruno Nopponen ja Andres Olvik, liikmeks Kristiina Arusoo.
  SPORTLASKOGU – Põhipunktiks sportlaste huvide esindamine EUL-s, olla nõustaja ja partner EUL juhatusele. Sinna juurde saaks aga kaasata sportlasi kui abistavat jõudu EUL üritustel laiema toetuspinnaga. Samuti sportlaskogu seest esile tulevate ideede, murede, probleemide, algatustega tegelemine. Töögrupi juhiks Andres Olvik. Liikmed valitakse ja kutsutakse kokku jooksvalt, vastavalt vajadusele ja tegevusele.

  4. Noorteprogrammi edasine areng.
  Pille Tali andis ülevaate kohtumisest Evelyn Sepa, Merli Didvigu ja Olver Kontramiga. Hetkel mingeid tegevusi toimunud ei ole.
  Otsustati moodustada laiemapõhjalisem Noorteprogrammi töögrupp, mille juhiks valiti Andres Olvik, liikmeteks Tõnu Meijel, Heidi Kaasik, Kaja Aljand, Janno Jürgenson, Bruno Nopponen. Samuti hakkavad töögruppi kuuluma peatreener ja spordijuht.
  Eesmärk on üle vaadata kõik hetkel olemasolevad programmid, valida välja parimad võimalikud tegevused ning koostada pikaajalisem ning suurema haardega programm, mis hõlmaks noori, juuniore kuni täiskasvanud klassini välja.

  5. Koolituste vajadused 2015/2016, koolituskalender
  Planeeritud koolitused 2015/2016 hooajal:
  – Esmaabikoolitused Tallinnas ja Tartus, laupäeviti, max 8 ak/t, mitte koolivaheajal. Lektoritega kokkulepped olemas, Pille Tali leiab sobivad kuupäevad ja kuulutab välja.
  – Splash Meet Mangeri algõpe ja pärast seda edasijõudnutele, koostöös Marko Tiidlaga
  – Avaveeujumine, treening – Andres Olvik, jaanuar 2016
  – Avaveeujumine, võistlemine – Andres Olvik, märts 2016
  – Avaveeujumine, kohtunike koolitus – Andres Olvik, märts 2016
  Klubisisesed koolitused – tuleb eelnevalt saata info EULi ja Kutsekomisjonile. Koolituse info ja osalemine on kõikidele avalik.
  Treeningute vaatlustunnid – info võimalikest treeningutest ja vaatlussoovidest edastada EULi kaudu.

  6. Noortespordi rahade jagamise põhimõtted aastaks 2015.
  Väljatöötatud uued ettepanekud Mihhail Krupninil uuesti üle vaadata, viia vastavusse hetkeolukorraga võistluste osas, seejärel saadab ülevaatamiseks Heidi Kaasikule ja Kaja Haljastele ning siis läheb uuesti TrKJ-le kinnitamiseks.
  Bruno Nopponeni ettepanekut arvestada ka avaveeujumise etappe ja Eesti MV tulemusi Noorterahade arvestamisel kaalutakse uuesti 2016 aasta rahade jagamisel. Eelnevalt peab klubisid sellest otsusest teavitama.

  7. EULi juhatuse koosolekute otsused, mis puudutavad TRKJ- pöördumisi.
  Juhatuse E-koosolekule Pille Tali poolt tehtud ettepanekud 18.08.15, mis puudutasid TRKJ otsuseid:
  1. Treenerite üldkogu otsustas EULi juhatusele üles seada EULi kutsekomisjoni täiendavate kandidaatidena Kaire Indrikson ja Kaja Haljaste.
  2. Treeneritekogu juhatuse ettepanek EULi juhatusele – võtta 2017 eelarvesse ka Juunioride Maailmameistrivõistluste finantseerimine (vastavalt eelarve võimalustele ja ainult A normi täitjatele).
  3. Treeneritekogu juhatuse ettepanek EUL juhatusele – määrata hooajaks 2015/2016 juuniorite vanuseklassid järgmiselt: poisid 1998-1999 ja tüdrukud1999-2000 ning vastavalt noored: poisid 2000 ja nooremad ja tüdrukud 2001 ja nooremad.
  4. Treeneritekogu juhatuse ettepanek EULi juhatusele – treenerite kogu juhatus soovib tutvuda ja kaasa rääkida eelarve otsese spordiosa rahastamise koha pealt.
  Tulemus – kuna e-koosoleku otsustamine nõuab 100% liikmete nõusolekut, siis antud punkidest kinnitati vaid punkt 3.

  8. 30. mail 2015. aastal toimunud 20. Noortesarja finaali juhendi muutmisest.
  Oli tekkinud olukord, kus võistluste üldjuhend ütles, et kõikidel aladel toimub kaks finaali, v. a. 400 meetristel distantsidel ning aladel, kus tsoonide kokkuvõttes on osalenud 16 või vähem ujujat või peale loobumisi on jäänud alla 16-ne ujuja, selle aasta finaali juhendisse oli aga tekkinud uuendus, mis ütles, et üks vahetus toimub vaid 400 meetri kompleksujumises. See tähendab, et 400 meetrit vabalt ujutakse kahe finaaliga ja jagatakse välja kohapunktid kohtadele 1.-16. Paraku ei olnud Noortesarja finaali juhendiga seotud ükski EULi juhatuse ja TrKJ koosoleku päevakorrapunkt ning polnud ühtegi otsust selle muutmiseks.
  Otsustati – kuna antud teemat on kunagi TrKJ arutatud ja kõik olid nõus juhendit antud viisil muutma, siis olemasolevat juhendit enam ümber ei muudeta ja punktiarvestusse läheb kahe finaaliga variant.

  9. Infot koondise tegevusest.
  Peatreener Riho Aljand kandis ette nägemuse koondise tegevusest kuni Rio de Janeiro Olümpiani. Kuna TrKJ liikmed tegid mitmeid ettepanekuid ning märkusi, siis teeb peatreener vastavalt sellele uue tegevusplaani ning esitab selle üldsusele hiljemalt 15.09.2015

  10. TrKJ tegi ettepaneku EUL üldkogu koosoleku kokkukutsumiseks detsembris, Eesti lühiraja MV ajal.
  09.09.15, kell 11.00 – 14.30 EULi koosolekute ruumis