Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  

  Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  08. juuni 2009.a. kell 11.00-13.00 EOK 

  Osalejad: Riho Aljand, Kaire Indrikson, Bruno Nopponen, Tõnu Maripuu, Tõnu Meijel, Merli Didvig

  Puudus: Kaja Haljaste

  Juhataja: Riho Aljand

  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. Audentese treeneri valimine

  Kandidaadid S. Põlluveer ja T. Meijel tutvustasid nägemust oma tööst avatavas Audentese ujumisosakonnas.

  EUL-I poolseks kandidaadiks valiti S. Põlluveer (5 poolt, 1 erapooletu)

  2. Rooma MM ja Praha JEM

  Arutati nii Rooma MM-i kui ka Praha JEM-iga seonduvaid lähetus- ja majutusküsimusi.

  Juhataja:                                                                         Protokollija:

  R. Aljand                                                                           M. Didvig