Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll

  7. november 2006.a. kell 11.00 Viru Keskuses

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Maripuu, Tõnu Meijel, Merli Didvig, Kaire Indrikson
  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. ENOP 2007 projekt

  Projektijuhiks määrati Tõnu Maripuu ? ülesandeks info vahendamine EOK ja EUL liikmete vahel.

  2. OM normatiivide täitmise tingimused

  Peatreener Tõnu Meijel tutvustas 1. novembril klubidele laiali saadetud OM normise täitmise tingimusi:

  1.                  Normatiiviks on EOK-ga kooskõlastatult ROK i poolt kinnitatud Pekingi OM osavõtu B-norm.

  2.                  Normi saab täita 50 m ujulas ajavahes 15. märts 2007. a. kuni 15. juuli 2008. a. kontinentide meistrivõistlustel ning rahvuslikud valikvõistlused ja muud rahvusvahelised võistlused, mis on registreeritud FINAs kui normatiivide täitmise võistlused.

  3.                  Kui ROK-i norm on täidetud 2007, siis nõutakse ujujalt normi kordamist ajavahes 1.01.2008-15.07.2008. Normi saab korrata kõikidel 50 meetristes ujulates korraldatud võistlustel, mis mahuvad eelpool toodud ajavahemikku ning kus kasutatakse elektroonilist ajamõõtmist ja mis on kantud riikide ametlikku võistluskalendritesse.

  4.                  Kui ühel võistlusdistantsil on kaks või rohkem normi täitjat, siis loetakse parimaks ehk esimeseks kandidaadiks ujujat, kellel on parim normatiiviks kõlblik tulemus, mis on ujutud 2008. aastal.

  5.                  Teatevõistkondade pääsemise puhul Pekingi OM-le määratakse võistkond (4 ujujat) ajavahes 1.09.2007-15.07.2008 punktis 3. nimetatud võistlustel ujutud tulemuste põhjal.

  6.                  16. juulil 2008. a. esitab EUL projekti Peking 2008 peatreener normi täitnute nimekirja EUL Treenerite Kogu Juhatusele, kes edastab oma ettepanekud EUL Juhatusele 17. juuliks 2008. a. EUL Juhatus esitab EOK poolt nõutud tähtajaks lõpliku kandidaatide nimekirja.

  7.                  Sooritusvõimet alandavate vigastuse või muude terviserikete ning silmatorkavalt vähese motivatsiooniga olümpiamängudeks ettevalmistumise ilmnemise korral on EUL Juhatusel, EUL TrKJ ja projektijuhil õigus jätta normi täitnud ujuja kandidaadina olümpiamängudele esitamata.

  3. Võistlusjuhendid

  Arutati EUL läbiviidavate võistluste juhendite muudatusi.

    Noortesari ? alates II etapist 2006/7 on ühtne osavõtumaks 50.- kõikidel etapivõistlustel. Edaspidi arutada nn. lõunatsooni avamist, kuhu kuuluksid Pärnu, Haapsalu, Türi, Paide, Kuressaare, Kose ??..
    Eesti lühiraja MV ? soojendusujumise aeg 45 min.; programmist jätta välja 4×200 vabalt teateujumine; 4×100 vabalt toimub II võistlusosa lõpus; 4×100 kombineeritud teateujumine III võistlusosa lõpus.
    Eesti MV ? soojendusujumise aeg 45 min.; 50 selili eelujumine toimub II võistlusosa 1. alana.
    Medalite jagamine Eesti MV-l  – kui alal startinuid on vähem kui 4, ei anta medalit välja viimaseks jäänule. Meistrimedal antakse ka 1 startija puhul.
    Eelregistreerimised ? teateujumiste ülesandmised peavad olema eelregistreeritud samaaegselt individuaalstartidega ja kindlasti lisatud eelajaga.
    Stardist loobumine ja teateujumise nimelise koosseisu teatamine ? pöörata klubide esindajate tähelepanu üldjuhendis olevale korrale.
    Eesti-Soome maavõistlus ? teha Soome ujumisliidule ettepanekud: võistkonna suurus ei ole piiratud; vastuvõtja katab kohapealsed kulud (majutus, toitlustus, kohalik transport) kuni 25-liikmelise võistkonna mahus.
    Balti MV ? kiideti heaks peasekretäri poolt esitatud juhendi projekt. Ettepanek EUL juhatusele- alustada läbirääkimisi Läti ja Leedu ujumisliiduga Balti MV ja Balti noorte matsi ühendamisest üheks võistluseks.
    Eesti noorte MV ? I osa lõpus 4×50 vabalt; II osa lõpus 4×100 komb; III osa lõpus 4×200 vabalt

      4. Lühiküsimused

  Otsustati detsembri keskpaigaks kokku kutsuda Audentese komisjon.

  Juhataja:                                                                      Protokollija:

  R.Aljand                                                                      M.Didvig