Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll.
  7. märts 2009.a.

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Tõnu Maripuu, Kaire Indrikson, Merli Didvig, Kaja Haljaste, Bruno Nopponen

  Juhataja: R. Aljand
  Protokollija: M. Didvig

  Päevakord:

  1. TrKJ esimehe valimine.
  B. Nopponen palus tutvustada TrKJ esimehe töökohustusi.
  R. Aljand andis ülevaate esimehe tööülesannetest.

  Järgnevalt esitati kandidaadid esimehe kohale.
  K. Indrikson esitas kandidaadiks R. Aljand´I
  T. Meijel esitas oma kandidatuuri.

  Toimus hääletamine:
  R. Aljand ? 4 poolt, B. Nopponen erapooletu, T. Meijel, R. Aljand ei hääletanud.
  TrKJ esimeheks valiti R. Aljand.

  Juhataja:                              Protokollija:

  R. Aljand                              M. Didvig