Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse protokoll
  7. märts 2006. a., Viru Keskuses

  Osalejad: Kaire Indrikson, Riho Aljand, Tiit-Urmas Reiter, Tõnu Maripuu, Tõnu Meijel, Merli Didvig

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:
  1.
  Töökoosolek EUL juhatusega:
  a) uus tegevusjuhend
  b) TrK ja TrKJ ülesanded
  2. TrK uus tegevusjuhend
  3. Ettepanekud 2006. a. eelarve osas
  a) Põhjamaade noorte MV lähetamise kriteeriumid
  b) Juunioride MM-le lähetamise kriteeriumid
  c)
  Peasekretärile uus tööarvuti
  d)
  Eesti rekordi preemia klubile
  4.
  Lähiaja tööplaani minevad küsimused lisaks regulaarsetele

  Otsustati:
  1.
  Korraldada koostöös EUL-i juhatusega töökoosolek, mille eesmärgiks oleks määratleda Treenerite Kogu juhatuse pädevusse kuuluvad ülesanded.

  2. Taotleda TrK juhatuse tegevuskulude katteks 1.000 krooni aastas.
  Valmistada ette Treenerite Kogu tegevusjuhend, mis käsitleks endas TrK olemust ning toimimise põhimõtteid.

  3. Toetada Treenerite Kogu Üldkogu ettepanekut lähetada Põhjamaade Noorte MV-le täiskoondis, EUL-i poolt toetada nelja poisi ja nelja tüdruku lähetust vähemalt 25.000.- ulatuses, eeldusel, et toetust saavate sportlaste parim tulemus ületab FINA punktitabeli alusel 600 punkti piiri (arvestada ka 25m ujulas ujutud tulemusi) ning kahe treeeri lähetust 100% ulatuses.

  4. Otsustati hetkel toetada põhimõtet, et Noorte MM-ile Rio de Janeiros lähetada ainult normatiivi täitnud sportlased. Juhul, kui nõutud ajaks normatiivi täitjaid ei ole, võtta antud küsimus uuesti arutlusele.

  5. Ettepanek EUL-i juhatusele soetada EUL-i peasekretärile uus sülearvuti tööülesannete täitmiseks. Hetkel kasutuses olev arvuti jätta kasutamiseks ainult võistluste läbiviimiseks vajaliku töövahendina.

  6. Ettepanek kinnitada Eesti täiskasvanute rekordite eest klubidele makstavate preemiate suurused vastavalt:
  25 m basseinis ujutud rekord ? 3000 krooni
  50 m basseinis ujutud rekord ? 4000 krooni

  7. Kinnitati TrK juhatuse lähiaja tööülesanded:
  a) 2006/2007 kalenderplaani koostamine, s.h. TOPi Ujumisklubi ettepaneku arvestamine muuta 25 m ja 50 m basseinis toimuvate Eesti MV aegu;
  b) Noortespordirahade jaotusskeemi muutmine ? antud küsimuse arutamine määrati programmikomisjoni tööülesandeks;
  c) 2012. aasta Olümpiaprojekti väljatöötamiseks töögrupi moodustamine;
  d) Kultuurkapitalilt saadavate toetustega seonduva infoliikumise konkretiseerimine. Otsustati, et saadavate toetuste kohta käiv informatsioon tuleb edastada ka TrK juhatusele;
  e) Audentes 2008 ? seisukohtade väljasegitamine, mudeli väljatöötamine;
  f) Sportlaste preemiasüsteemi väljatöötamine;
  g) Noorte MV taaselustamine;
  h) Juunioride tiitlivõistluste B-normatiiviga seonduvate küsimuste arutlemine.