Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  5. jaanuar 2009. a. kell 13:00-15:00 EOK

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Tõnu Maripuu, Merli Didvig, Kaire Indrikson, Tiit-Urmas Reiter

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. ENOP-i projekt (S. Põlluveer)
  ENOP toimub 18.-25. juulil 2009. a. Tamperes, ujumisvõistlused toimuvad 20.-24. juuli (22. juuli on vaba päev).
  Osalevad tüdrukud 1995 ja 1996. a. s. ning poisid 1993 ja 1994. a. s.
  Võistkonna suurus ? 6 tüdrukut, 6 poissi, 3 treenerit (s.h. projektijuht)
  Võistkonna kandidaatide nimekiri (võib olla enam kui 12 ujujat) tuleb esitada 15. maiks, lõplik nimekiri 1. juuliks.
  Otsustati:
  Arvestada koondise moodustamisel ainult 50 meetrises ujulas ujutud tulemusi ajavahemikus 29. juuni 2008. a. kuni 30. juuni 2009. a. k. a.
  – Võtta koondisse kuuluvate ujujate määramisel aluseks tulemuse tase FINA punktitabeli alusel, arvestades, et igal alal on õigus startida ühel ujujal. Samuti arvestada koondise moodustamisel ujuja võimalikku osalemist teatevõistlustes.
  – Treenerite kohad määrata projektijuhile, parima punktisummaga ujuja treenerile (FINA punktitabeli alusel), koondises enim õpilasi omavale treenerile.

  Paluti S. Põlluveeril esitada jooksev koondise kandidaatide koosseis nii peale Balti noorte matði, Tartu Kevadet kui ka Eesti-Soome maavõistlust.

  Info võistluste kohta ? www.tampere.fi/english/2009
  1. päev 20. juuli – 400vab T, 100vab P, 100lib T, 200sel P, 200rin T, 200ko P, 4x100vab T,P
  2. päev 21. juuli – 400vab P, 100vab T, 100lib P, 200sel T, 200rin P, 200ko T, 4x200vab P,T,P,T
  3. päev 22. juuli ? vaba
  4. päev 23. juuli – 50vab T, 1500vab P, 400ko T, 200lib P, 100sel T, 100rin P, 200vab T, 50vab P
  5. päev 24. juuli – 800vab T, 400ko P, 20lib T, 100sel P, 100rin T, 200vab P, 4x100ko T,P

  2. Peatreeneri uus programm
  R. Aljand andis ülevaate oma töö eesmärkidest, koondise moodustamise põhimõtetest ning rahastamisest, koondise treeningtöö organiseerimisest ning treenerite koolituse läbiviimisest.

  3. PMN lisamine rahapunktide tabelisse
  Kiideti heaks M. Didvigu ettepanek lisada alates 2009. a. k. a. noortespordirahade jaotustabelisse Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused. Punktiväärtuseks saab olema ENOPi ja Balti noorte matsi vaheline punktisumma ning arvestatakse kohti 1.-4.

  4. Lühiküsimused
  Ujumise Spordiklubi on avaldanud soovi korraldada 18.-19. aprillil k. a. rahvusvahelised ujumisvõistlused Tartu Kevad 2009.
  Otsus: Lisada Tartu Kevad 2009 EUL võistluskalendrisse vastavalt hilinenud võistluste registreerimise korrale.

  Välja arvata J. Kolukanova 2009. a. OM projekti nimekirjast, kuna nimetatud sportlane otsustas mitte valmistuda 2009. a. Rooma MM-iks. Lisada 2009. a. OM projekti nimekirja Anna-Liisa Põld.

  Kiideti heaks T.-U. Reiteri ettepanek lõpetada kehtiva TrKJ volitused aasta varem, eesmärgiga viia TrKJ valimine kooskõlla olümpiatsükliga. Korraldada uued TrKJ valimised märtsis 2009. a.

  Juhataja:                                                             Protokollija:

  R. Aljand                                                              M. Didvig