Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  4. oktoober 2007.a. kell 11.00 EOK

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Merli Didvig, Kaire Indrikson, Tiit-Urmas Reiter, Tõnu Maripuu

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. EUL juhatuse otsused meie ettepanekutele viimasest e-koosolekust
  R. Aljand tutvustas 2. oktoobril toimunud EUL juhatuse koosolekul vastu võetud otsuseid. T. Meijel kui koosolekul viibinu andis kommentaarid otsuste sündimisest.

  2. 2007/08 tiitlivõistlustele ettevalmistamise plaanid

    

   T. Meijel andis ülevaate 2007/08 hooajal planeeritavatest koondise treening-laagritest

    

   T. Meijeli tutvustas OM 2008 projekti rahadest täiskasvanute tiitlivõistlustel osale-mise toetussüsteemi ? A+1% välja ujunud tulemuse korral saab ujuja projekti rahadest võistlustel osalemiseks toetust vähemalt 50% ulatuses.

    

   Otsustati määrata 2007/08 hooaja juunioride ja noorte tiitlivõistlustele projektijuhid:

     

    Põhjamaade juunioride MV ? S. Põlluveer

     

    Noorte MM ? määratakse jaanuaris 2008

     

    Euroopa juunioride MV ? määratakse jaanuaris 2008

     

    Põhjamaade noorte MV ? määratakse jaanuaris 2008

  Projektijuhi ülesanneteks on delegatsiooni nimekirja ettevalmistamine, treeninglaagrite ja võistlussõidu ajalise graafiku määramine koostöös peasekretäriga, sõitvale koondisele varustuse organiseerimine.
  Koondise koostamist puudutavad tähtajad jms. kinnitab projektijuhi ettepanekul TrK juhatus.
  Tehniline töö ? lennupiletite ja majutuse organiseerimine ning võistlustele ülesandmine jääb EUL peasekretäri ülesandeks.

  3. NS üldjuhend
  Tehti ettepanek lisada üldjuhendisse märge etappide juhendite väljaandimse tähtaja kohta ja täpsustada etappide läbiviimise formaat – kas poolelektroonilise ? või käsitsi ajavõtuga.

  4. EMV (50m) programmi muudatuse ettepanek
  Kinnitati Programmikomisjoni ettepanek EMV (50m) esimese päeva programmi muudatuste osas alljärgnevalt:
  I osa: kell 13:15 soojendus; kell 14:00 võistluste algus
  Programm: 800m N; 1500m M (nõrgemad vahetused)
  II osa: kell 15:00 soojendus; kell 16:00 võistluste algus
  Programm: 50m vab; 50m rin; 50m lib eelujumised, 800m vab N ja 1500m vab M (tugevaim vahetus), 50m rin ja 50m vab finaal

  5. Lisaküsimused
  T. Meijel tutvustas ilmuvat kalendrit, hinnaks 50 krooni.
  K. Haljastele tehti ettepanek lisada Tartu Kevade programmi 1500 vab N ja 800 vab M, kus selgitataks ka Eesti MV medalivõitjad.
  Võeti teadmiseks, et Põhjamaade noorte MV toimub 2-3. august 2008. Peasekretäril teha vajalikud muudatused kalenderplaanis.
  Kinnitati veelkord põhimõtet tiitlivõistlustel majutusest ? kogu delegatsioon majutatakse ainult võistlust teenindavates hotellides, sõltumata võistlusele pääsemisest A või B normiga.

  Juhataja:                                                                       Protokollija:

  R. Aljand                                                                           M. Didvig