Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosolek

  Audentes, Tondi 84, Tallinn
  3. detsember 2013. aasta
  Algus: 10:30 Lõpp: 13:15

  Osalesid: R. Aljand, S. Põlluveer, P. Kulm, A. Kaasik, M. Didvig, T. Meijel, B. Nopponen
  Puudusid: K. Indrikson

  Sisukord:

  1.      Esilekerkinud küsimused
  Otsus: B. Nopponeni ettepanek korraldada vajadusel arutelu koosolekuid
  Poolt: 7 häält

  Otsus: T. Meijeli ettepanek  kuulutada välja hooaja parimad noored ja juuniorid Sügisseminaril
  Poolt: 3 häält Vastu: 4 häält

  B. Nopponeni märkus: arvestada Sügisseminari korraldamisel ka veteranujujate võistluskalendriga

  2.      Liikmete tööülesanded
  Otsus: Määrata TrKJ liikmetele alljärgnevad tööülesanded:
  a)     M. Didvig – koosolekute protokollimine ja muud küsimused
  b)     A. Kaasik – juhatuse koosolekute korraldamine ja tööküsimuste määramine
  c)      T. Meijel – noortekoondise tegevusest ülevaate andmine
  d)     R. Aljand – informatsioon koondise tegevusest ja EUL juhatusest tulev info
  e)     S. Põlluveer – Audentese ujumisosakonna töökorralduse ülevaate andmine
  f)       B. Nopponen – pikamaaujumisega, mastersujumisega ja taliujumisega seonduvad küsimused
  g)     P. Kulm – kitsaskohtade analüüsimine
  h)     K. Indrikson – võistluskorraldusega seonduvate küsimuste ja kitsaskohtade käsitlemine

  Otsus: Vajadusel moodustada ajutised töögrupid

  3.      Noortesarja korraldus – kitsaskohad
  Otsus: A. Kaasik teostab analüüsi Noortesarja I etapi põhjal (osalejate arv vanuseklasside ja alade lõikes, ajakulu jms). Selle põhjal teha ettepanekud TrKJ järgmisel koosolekul edasise võistluskorralduse muutmiseks.

  4.      EUL võistlusprogramm ja –tehnika
  EUL pakub klubidele abi võistluste läbiviimisel võistlusprogrammi ja –riistvara rentimise näol.

  5.      Lisaküsimused
  a)     P. Kulm tõi välja probleemi, et EUL kodulehel ei ole kättesaadavad tiitlivõistluste juhendid (osaliselt)
  b)     P. Kulm tõstatas küsimuse Põhjamaade juunioride MV-le treenerite lähetuse
  c)      Lisada järgmise koosoleku päevakorra punkti Eesti-Soome MV formaadi muutmine, ettekandja P. Kulm
  d)     TrKJ avaldas rahulolematust EUL kodulehel tiitlivõistluste tulemuste kajastamise osas

  Järgmine koosolek toimub 15. jaanuaril kell 10:30.

  Koosoleku juhataja:

  A. Kaasik

  Koosoleku protokollija:

  M. Didvig