Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosolek
  Audentes, Tondi 84, Tallinn
  3. aprill 2013. aasta

  Osalesid: R. Aljand, K. Indrikson, B. Nopponen, S. Põlluveer, P. Kulm, A. Kaasik, T. Meijel, M. Didvig

  Sisukord:

  1. Treenerite Kogu Juhatuse (TrKJ) esimehe valimised
  Kandidaatidena esitati R. Aljand, T. Meijel. Toimub arutelu: kas peatreener võiks/peaks treenerite kogu juhtima. R. Aljand ja T. Meijel taandavad oma kandidatuuri. Esimene seoses peatreeneri töömahu märgatava suurenemisega ja teine seoses sooviga töötada ainult meeskonna lihtliikmena.

  P. Kulm esitab kandidaadiks A. Kaasiku.
  S. Põlluveer esitab kandidaadiks P. Kulmu.

  Kandidaatide esitamine suletakse. Mõlemale kandidaadile antakse 3min. ettekandeks.

  A. Kaasik teeb lühiülevaate treenerite kogu juhatuse ajaloost.

  P.Kulm räägib vajadusest tõstatada erinevad TrKJ tegevusse puutuvad teemad uutele arutlustele ja ettekande lõpuks tõdeb, et tal ei ole oma põhitööde kõrvalt piisavalt aega kvaliteetseks treenerite kogu juhtimiseks. Taandab oma kandidatuuri A. Kaasiku kasuks.

  Toimub hääletamine. A. Kaasiku poolt on märgitud 6 häält.
  Tulemus: järgmiseks 4 aastaks on TrKJ esimeheks valitud Ain Kaasik.

  2. TrKJ töökorra arutelu
  Toimus vabas vormis ettepanekute esitamine edaspidisteks tööülesanneteks.

  Koosoleku juhataja: R. Aljand

  Koosoleku protokollija: M. Didvig