Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 •  Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll

  02. oktoober 2006.a. kell 11.00 Viru Keskuses

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Maripuu, Tõnu Meijel, Merli Didvig, Kaire Indrikson, Jevgeni Bugakov
  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1.      LEN kongress ? T. Meijel
  2.      Põhjamaade juunioride MV ? M.Didvig
  3.      Melbourne MM normid ? T.Meijel
  4.      Eesti noorte MV normid
  5.     Komisjonide tööde alustamine:
  programmikomisjon – Eesti MV, Noortesari
  noorterahade komisjon ? jaotustabeli korrigeerimine
  6.      Jooksvad küsimused

  1. LEN-i kongress ? T.Meijel
  Tõnu Meijel’i ülevaade LEN-i kongressist. Olulisima infona tõi peatreener T.Meijel välja asjaolud, et Eesti Ujumisliitu ei valitud Põhjamaade Ujumisliidu täisliikmeks ning et EUL toodi kongressil välja kui LEN- i väärikas ja usaldusväärne partner.

  2. Põhjamaade juunioride MV 2006
  Põhjamaade juunioride MV-ga seoses kinnitati alljärgnevat:

    Võistlustele kvalifikatseerumiseks arvestatakse ainult elektroonilise ajavõtuga fikseeritud aegu
    A normatiivi täitmise ja võistlustele kvalifikatseerumise viimaseks kuupäevaks on 18. november (Eesti lühiraja  MV k.a.).
    Kiideti heaks EUL juhatuse soov lähetada võistlustele võistkonna esindajana EUL- i peasekretär Toomas Kleesment, kelle ülesandeks anti ka koondisele varustuse (koondise särk) muretsemine.
    Ettepanek A normatiivi mittetäitmise korral EUL- i eelarves võistlusteks ettenähtud eelarveline summa  määrata toetusteks kõrgeima punktisummaga ujuja treenerile ja parimatele ujujatele. Lõplik otsus toetuste saajate osas võtta vastu peale Eesti lühiraja MV-i.

   3. Melbourne MM normid ? T.Meijel
   Kinnitati alljärgnevad normatiivide määramise põhimõtted:

     50m ujula MM, EM ? A normiks A+1% ja B normiks A+3%
     25m ujula MM, EM ? A norm jätta samaks ja B normiks A+3%
     50m ujula juunioride EM ? A normiks A+1% ja B normiks A+4%
     50m ujula teateujumistes A normiks MM-i 14 koht ja EM-i 10 koht

    Sealjuures arvestada normatiivide kinnitamisel asjaoluga, et lühiraja MM-i normatiivid ei saa olla nõrgemad kui lühiraja EM-i normatiivid.

    4. Eesti noorte MV normid
    Kinnitati Eesti noorte MV seni puudunud normid:

      50m rinnuli ? 44,25 tüdrukud ja 40,25 poisid
      50m liblikat ? 39,25 tüdrukud ja 35,25 poisid
      50m selili ? 41,25 tüdrukud ja 37,25 poisid
      100m kompleksi ? 1.31,5 tüdrukud ja 1.21,5 poisid

     Eesti noorte MV-ga seoses kinnitati alljärgnevad muudatused:

       poiste 1500m vabaltujumine asendada 800m vabaltujumisega
       200m liblikat, 400m kompleksi ja 800m vabalt ? lubada starti normatiivi mittetäitnud ujujad juhul, kui 1. vahetuses on vabu kohti
       meeldetuletus ? 1500m vabaltujumise 800m vaheaega loetakse ametlikuks 800m võistlustulemuseks.

      5. Komisjonide tööde alustamine
      a)      kinnitati 2006/2007 aasta programmikomisjon – T. Maripuu, T. Meijel, R. Aljand, H. Kaasik, K. Indrikson. Esimeseks tööülesandeks Eesti noorte MV ja Eesti MV programmid
      b)      kinnitati Noorterahade komisjon ? T. Kleesment, Ü. Merisalu, U. Jaamul, R. Aljand, O. Männa. Tööülesandeks jaotustabeli korrigeerimine.
      c)      kinnitati Audentese komisjon ? T. Meijel, R. Aljand, K. Indrikson, S. Põlluveer, M.Didvig. Tööülesandeks kahe nädala jooksul ette valmistada võimalikud Audentese ujumisosakonna toimimise variandid koos nede tugevate ja nõrkade külgedega.

      6.      Jooksvad küsimused
      a)      Meeldetuletus EUL-i peasekretärile saata TrKJ koosolekute protokoll kõigile EUL liikmetele meili teel 7 päeva jooksul koosoleku toimumise kuupäevast ning ka avalikustada protokoll 7 päeva jooksul EUL-i kodulehel.
      b)      Ettepanek EUL- i kodulehel olevates edetabelites ära märgistada käsitsi ajavõtuga fikseeritud ajad, et seeläbi vältida koondiste komplekteerimisel tehtavaid vigu.
      c)      Ettepanek EUL Noortesarja 2006/2007 hooaja läänetsooni koordinaatoriteks  määrata Oleg Labzin, abiks Merli Didvig.
      d)      parandada 20.06.06 treenerite täiskogu protokolli –  välja on jäänud otsus:
      lühiraja Eesti MV-l anda välja ka juunioride vanuserühma medalid.

      Juhataja:                                                                      Protokollija:

      R.Aljand                                                                      M.Didvig