Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • Treenerite Kogu Juhatuse koosoleku protokoll
  2. juuni 2008.a. kell 10.30 EOK  

  Osalejad: Riho Aljand, Tõnu Meijel, Tõnu Maripuu, Merli Didvig, Kaire Indrikson
  Puudus: Tiit-Urmas Reiter

  Juhataja: Riho Aljand
  Protokollija: Merli Didvig

  Päevakord:

  1. Uued tiitlivõistluste normatiivid
  R. Aljandi ettepanek uute tiitlivõistluste normatiivide kehtestamiseks:
  A norm ? 8. koht + 3%
  B norm -8. koht + 6%
  Normatiivide kehtimise perioodiks üks olümpiatsükkel ? 2 + 2 aastat ? esimese kahe aasta järel muudatuste tegemne, kui vajalik.
  Lisaks MM-i normatiiv ei tohiks olla nõrgem kui EM-i normatiiv.
  M. Didvigu ettepanek arvestada lisaks 12 kuu jooksul ujutud aegadele normatiivide täitmisel eelmise hooaja Eesti MV tulemusi, mis sisuliselt pikendaks normatiivide täitmise perioodi kahe/kolme nädala võrra.
  Otsus: Kiideti antud põhimõtted heaks, paluti R. Aljandil koostada koondtabel eelmiste ja uute normatiivide võrdlemiseks ning otsustati normatiivide aluspõhimõtted kinnitada järgmsel koosolekul.

  2. Noortesarja III tsoon
  Võeti teatavaks T. Kleesmendi poolt saadud info NS III tsooni potensiaalsete osalejate arvu kohta ? ca 100 ujujat ? Pärnu, Saaremaa, Hiiumaa, Türi, Paide, Haapsalu.
  Otsustati NS finaali ajal teha ettepanek 3 tsooni klubide treeneritele tsooni moodustamiseks ja võistluste läbiviimiseks.

  3. JEM-i ettevalmistuslaagri toetus
  Pöörduti T. Kleesmendi poole palvega aksepteerida TrKJ otsust toetada JEM-i ettevalmistuslaagris osalejaid alljärgnevalt:
  50 000.- Hasartmängumaksu Nõukogu toetus Koperi laagri läbiviimiseks ? katta antud summast 100% nelja A-normatiivi täitnud ujuja kulud ning ülejäänud summa jagada toetusena B-normatiiviga laagris osalevate ujujate vahel.
  Laagrisse lähetatava treeneri kulu katta Kultuurkapitali tippspordi toetusest.

  4. Põhjamaade Noorte MV toetuste jagamine
  Otsustati Põhjamaade Noorte MV-le ettenähtud toetus summas 40 000.- määrata alljärgnevalt:
  – katta esindaja kulud
  – katta parima treeneri kulud
  – katta vastavalt 9-10 ujuja kulud (oleneb sõidu lõplikust maksumusest)
  Parimate ujujate määramise kriteeriumid:
  Esiteks katta kõigi medali võitnud ujujate kulud, seejärel määrata toetus FINA punkti-summa alusel paremuselt järgnevatele ujujatele.
  Parimaks treeneriks määrata kõrgeima koha saavutanud ujuja treener, medalite võrdsuse või nende puudumise korral võtta arvessa tulemuse väärtus FINA punktitabli alusel.

  5. Audentese ujumisosakond
  Paluti T. Kleesmendil koostada e-kiri Audentese osakonna tutvustamiseks ja saata see veelkord liikmesklubidele.

  6. Põhjamaade Juunioride MV projektijuhi määramine
  Vastavalt T. Kleesmendi palvele otsustati teha ettepanek 2008.a. Põhjamaade Juunioride projektijuhi kohale ? K. Haljastele, A. Divissenkole, O. Labzinile, M. Didvigule.

  Juhataja                         R. Aljand

  Protokollija                    M. Didvig