Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • TREENERITE KOGU JUHATUSE ERAKORRALINE LAIENDATUD KOOSOLEK
  Aeg. 19.07.2002, Kalevi Ujumiskool

  Juhatja: Oleg Labzin
  Protokollija: Heidi Kaasik

  Osavõtjad: Oleg Labzin, Dmitri Kapelin, Margit Viilep, Heidi Kaasik, Tõnu Meijel, Ain Kaasik, Urmas Jaamul.

  Teemad:
  1. Normatiivid pääsemaks järgneva hooaja 2002/03 tiitlivõistlustele
  2. Ateena 2004 EOK-le esitatava olümpianormatiivi küsimus
  3. Järgusüsteemi projekti arutelu
  4. Ateena 2004 OM projekt ? arutelu, järgneva hooaja pääsunormatiivid
  5. AURA võistluste koht kalendris

  1. Normatiivi järgneva hooaja tiitlivõistlustele sõitjatele:
  I ettepanek ? korrigeerida kõik pääsunormid vastavalt selle hooaja tiitlivõistluste saavutatud tulemustele (nt. EM 16. koht + edetabeli järgi ühtlustamine). Ettepanek sai hääletusel 2 poolthäält.
  II ettepanek ? jätta kõik normid samaks, mis eelneval hooajal, kuid korrigeerida pika raja MM-i A normi ? vastavalt käesoleva aasta EM-il saavutatavatele tulemustele. Ettepanek sai hääletusel 3 poolthäält.
  III ettepanek ? jätta normid samaks. Ettepanek sai hääletusel 2 poolthäält.
  Hääletuste tulemusel teeb Treenerite Kogu juhatus EUL juhatusele ettepaneku jätta 2002/03 hooajaks samad normatiivid, mis olid 2001/02 hooajal, välja arvatud 2003. a. MM-i A normatiivid.
  Ain Kaasikule tehti ettepanek normide välja töötamiseks vastavalt selle suve EM tulemustele. Uued A normid paluti esitada enne 27. augustil toimuvat Treenerite Kogu koosolekut.
  Samuti märgiti ära Põhjamaade Juunioride meistrivõistlustele sõitjate normatiivid ? EUL kulul saavad sõita ujujad, kes on saavutanud 2001. a. saavutatud vähemalt 4. koha tulemuse ning ülejäänud koondise suurus vastavalt paremusele.

  Lisa ettepanek EUL juhatusele:
  A normatiivi täitmine tiitlivõistlustel ning ka vahetult enne tiitlivõistlusi tooks kaasa võistluskulude kompenseerimise EUL poolt.

  2. EOK-ile esitatava olümpianormatiivi küsimus.
  Treenerite Kogu juhatus teeb ettepaneku nimetada 2004. a. Ateena OM normatiiviks Sydney OM 24. koht (erandiks N 800 m vabalt ja M 1500 m vabalt, mis ühtuvad olümpiaprojekti aegadega).

  3. Järgunõuded.
  I ettepanek ? võtta vastu proejktis esitatud järgutabel ning lisada juurde 1. noortejärk, mis vastaks vana järgutabeli ?Vahumeistri? normatiividele). Ettepanek sai hääletusel 5 poolthäält.
  II ettepanek ? vastu võtta uus projekt. Ettepanek sai hääletusel 1 poolthääle.
  III ettepanek ? uus projekt üle vaadata ja korrigeerida vastavalt vabariigi tasemele ja tulemustele. Ettepanek sai hääletusel 1 poolthääle.
  Võeti vastu I ettepanek ning veel ettepanek jätta uued vastuvõetavad järgud kehtima kuni 2004. a. detsembri lõpuni.
  EUL juhatusele tehti ettepanek leida võimalus teha järgutabelist tänapäevase kujundusega plakat (erineva suurusega) ning jagada laiali klubidesse, ujulatesse jne.

  4. Arutelu ei toimunud projektijuhi Riho Aljandi puudumise tõttu.

  5. AURA võistluste aeg kalendris.
  Oleg Labzin tegi ettepaneku AURA võistlus pidada veebruaris ja Keila Meeting juunis.
  Tõnu Meijel tegi ettepaneku pidada Keila Meeting kas veebruaris või juunis.
  Leiti, et päris kõigile sobivat aega ei olegi ? asja tuleks arutada Treenerite kogu koosolekul ning kindlasti selleks ajaks teatada klubidel kõikide plaanitavate võistluste toimumise ajad.

  Lisaks jagas Oleg Labzin informatsiooni projekti ?Peking 2008? kulgemise kohta. On probleeme raha liikumisega. Kuidas alustada proejekti ? kas tellida särgid või alustada septembris ÜKE laafriga? Hilisem arutelu Treenerite Kogu koosolekul 27. augustil.
  Rahad liiguvad iga kuu. Särgid tellitakse. Esimene laager toimub eliidile septembris.

  Treenerite Kogu juhataja                                    Oleg Labzin