Eesti Ujumisliit | Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon: +372 603 1530 | E-post: estswim@swimming.ee

Sündmused

Tulevasi sündmused hetkel pole.

Kontaktandmed

Tondi 84, 11316 Tallinn

Telefon: (+372) 603 1530
E-post: estswim@swimming.ee
Arve nr. EE142200221002100431
Reg. nr. 80086145

 • UJUMISLIIDU KUTSEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

   

  EuroPark’i kontor                                                 21. august 2013 nr 1

   

  Juhataja  Karol Kovanen

  Protokollis Vladimir Kunitsõn

  Kohal viibisid: Karol Kovanen, Riho Aljand, Rein Haljand, Vladimir Kunitsõn, Ain Kaasik, Toomas Tõnise.

  Puudusid: Margit Salmar (etteteatamisega)

   

   

  PÄEVAKORD

   

  1.Juhatuse esimehe valimine.

  2.Koolituskava arutamine.

  3.Ujumisliidu järgmise kutseeksami toimumise koha ja aja määramine

  4.Nikolai Borzovi treenerikutse.

  5.Kutsekomisjoni töö ülesannete arutamine.

  6.Välisriigist saadud treeneri kutsetaseme arvestamine

   

  OTSUSTATI:

   

  1.  Karol Kovanen valida kutsekomisjoni esimeheks( 6 poolt häält).

   

  2. Tasemekoolituste kava arutamine: kava I, II, III taseme teemad on vaja ülevaadata 08.10.2013 (R. Haljand, V.Kunitsõn, R. Aljand).

   

  3. Ujumisliidu kutseeksami toimumisaeg välja kuulutada ujumisliidu kodulehel, toimumise aeg: 29.10.2013. Dokumentide esitamise tähtaeg: 30.09.2013 kell 17.00 ujumisliidu e-posti.

  Kutsekomisjoni koosolek treenerikutse taotlejate dokumentide ülevaatamiseks 08.10.2013 kell 11.00. EuroPark’i kontoris.

  Klubidele saata eksami info laiali. (Vladimir Kunitsõn ) Teha Vladimir Kunitsõnile EUL e-post.

  Eksamite läbiviimise ruumide leidmine. (Karol Kovanen)

  Teostada dokumentide üleandmine/ülevõtmine eelnevate eksamite dokumentide baas Toomas Kleesmenti, Janno Jürgenson ja Kaja Haljaste käest. (Vladimir Kunitsõn).

   

  4. Nikolai Borzovil tühistada treenerikutse 07411, seoses treenerikutse eetika jämeda rikkumisega. (6 häält poolt). Teatada otsusest  Liisa@spordiinfo.ee

   

   

  5. Võimalusel kasutada eksami vastuvõtmiseks hindamiskomisjoni moodustamist. Eksamineerijatena kasutada oma valdkonna spetsialistid. Iga eksami eelselt määrab kutsekomisjon hindamiskomisjoni koosseisu.

   

  Kutsekomisjon, põhinedes spordiregistri andmetele, teeb aktiivset koostööd klubidega pöörates tähelepanu kutsetaseme olemasolemisele ja/või tähtaja lõppemisele.

   

  Teha analüüs: kui palju ujumistreenereid töötab ilma kategooriata.

   

   

  Panna EUL kodulehele kutsekomisjoni koosseis.

  Teatada Liisa@spordiinfo.ee uus Ujumisliidu treenerite kutsekomisjoni koosseis:

   

  Karol Kovanen           Komisjoni Esimees

  Rein Haljand

  Vladimir Kunitsõn

  Ain Kaasik

  Toomas Tõnise

  Riho Aljand

  Margit Salmar

   

  Komisjoni koosolekute töötasu:

  Kutsekomisjoni liikmetele hetkel mitte maksta.

   

  Töötada välja ettepanekud kõrgemate kategooriate treenerite sporditulemuste arvestamiseks.    ( Ain Kaasik.)

   

  6. Välisriigis ujumistreeneri litsentsi omavale isikule võimaldatakse Eesti ujumistreeneri samaväärse kategooria eksami sooritamist. (Ilma lisakoolituseta) (6 häält poolt).

  FINA treenerikoolituse läbinud ujumistreeneritele arvestatakse see vastavas mahus ja tasemel koolitusena.

   

  ARUTELUD JA ETTEPANEKUD

   

  1.Välja töötada  ja panna kodulehele koolituse korraldamiseks nõuded koolitajatele.

   

  2.On vaja luua vähemalt 2 aastane eksamite ja erialakoolituste ajakava.